Център за съзидателно правосъдие

Обществена информация

Достъп до информация за околната среда може да бъде отказан само на основанията, посочени в Закона за опазване на околната среда, който в това отношение е специален спрямо ЗДОИ

До този извод стигна състав на Административен съд – Разград по дело на сдружение „Център за съзидателно правосъдие“ – Разград срещу отказ на директора на Регионална инспекция по околна среда и води – Русе (РИОСВ – Русе). Със заявление от 11 август 2023 г, Георги Милков – председател на Сдружение „Център за съзидателно правосъдие“ – …

Достъп до информация за околната среда може да бъде отказан само на основанията, посочени в Закона за опазване на околната среда, който в това отношение е специален спрямо ЗДОИ Read More »

Разпознаването и санкционирането на злоупотребата с право като вътрешноправно средство за защита срещу „делата-шамари“ (SLAPP)

АДВ. МИХАИЛ ЕКИМДЖИЕВ  С Решение от 25 юли 2022 г. Разградският окръжен съд осъди гражданско сдружение „Център за съзидателно правосъдие“ да плати на Община Завет обезщетение за морални вреди от 1000 лева заради доклад, съдържащ данни за сключен от общината неизгоден договор. Това е направено със завидна лекота, въпреки че четири месеца по-рано в решението ООO Мемо …

Разпознаването и санкционирането на злоупотребата с право като вътрешноправно средство за защита срещу „делата-шамари“ (SLAPP) Read More »

Номинация на сдружение „Център за съзидателно правосъдие“ в категорията „Неправителствена организация, най-активно използвала ЗДОИ“

Номиниращ: Вергиния Мичева, съдия в Софийски градски съд, Заместник-министър на правосъдието (2014г.-2017г.) Сдружение „Център за съзидателно правосъдие“ активно се позовава на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) от 2004 г. като ефективен инструмент за „разкриване на корупция и на злоупотреба с власт, повишаване на прозрачността и отчетността на субектите по чл. 3 от ЗДОИ“. …

Номинация на сдружение „Център за съзидателно правосъдие“ в категорията „Неправителствена организация, най-активно използвала ЗДОИ“ Read More »

Съдът отсъди в полза на Центъра за съзидателно правосъдие

„Няма пречки на жалбоподателя да се предостави информация за наетия персонал (щатно разписание), неговата квалификация и възнаграждение по щат за посочените от него години, тъй като тези данни не съставляват защитена производствена или търговска тайна по смисъла на закона.“ Щатното разписание на „Ученически отдих и спорт“ ЕАД – София не е търговска тайна, постанови Административен …

Съдът отсъди в полза на Центъра за съзидателно правосъдие Read More »

Прокуратурата в Разград опитва да скрие зад следствена тайна как са изхарчени 2 милиона лева за ремонт на джамия

Областният управител, който трябва да даде отговор по ЗДОИ, отказва публичност 4 месеца преди старта на прокурорската проверка Започналото през април дело по ЗДОИ, в което Центърът за съзидателно правосъдие в Разград иска  по съдебен път да получи достъп до доклад на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ), предстои да бъде решено. В   доклада от август 2022 …

Прокуратурата в Разград опитва да скрие зад следствена тайна как са изхарчени 2 милиона лева за ремонт на джамия Read More »

Съдът в Разград пита Прокуратурата да стане ли публичен доклад на Агенция за държавна финансова инспекция за изхарчени 2 милиона лева

Дело по ЗДОИ в административния съд в Разград изправи един срещу друг гражданската организация „Център за съзидателно правосъдие – Разград“  и четирима бивши обастни управители, настоящият  губернатор, шестима  управители на фирми и двама експерти. Предмет на спора е доклад на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) от август 2022 година, който е  открил  13 нарушения на 3 закона …

Съдът в Разград пита Прокуратурата да стане ли публичен доклад на Агенция за държавна финансова инспекция за изхарчени 2 милиона лева Read More »

Съдебен процес за отказана обществена информация за ремонт за 2 милиона лева започна в Разград

Административният съд в Разград даде ход на делото по жалбата на „Центъра за съзидателно правосъдие“ в Разград срещу отказа на областния управител Драгомир Златев да предостави на неправителствената организация, ръководена от Георги Милков, доклад на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ). Докладът е от месец август 2022 година и проверката в него е свързана с …

Съдебен процес за отказана обществена информация за ремонт за 2 милиона лева започна в Разград Read More »

Административен съд Разград боледува сериозно

Съдия Светла Робева да не бъде избирана на длъжността „административен ръководител на Административен съд Разград“ предлага Центърът за съзидателно правосъдие в Разград в становище до Висшия съдебен съвет. Предстои на 21.02.2023г. колективният орган на съдебната власт да изслуша Светла Робева, която иска да управлява съда за втори 5-годишен мандат. Становището застъпва няколко ключови теми за …

Административен съд Разград боледува сериозно Read More »

Как се харчат над 2 милиона лева народни пари в Разград?

Гражданите на Разград нямат право да знаят истината   Относно: Съдебно дело срещу отказ на Областния управител на Разград Драгомир Златев да предостави доклад от извършена финансова инспекция от АДФИ на проведена обществена поръчка за ремонт на джамията Ибрахим Паша в град Разград. На 15.02.2023г. от 10.00ч. е насрочено съдебното дело, с което Сдружение “Център за …

Как се харчат над 2 милиона лева народни пари в Разград? Read More »

КАК СЕ ХАРЧАТ НАД 2 МИЛИОНА ЛЕВА НАРОДНИ ПАРИ В РАЗГРАД?

Гражданите на Разград нямат право да знаят истината   На 15.02.2023г. от 10.00ч. е насрочено съдебното дело, с което Сдружение “Център за съзидателно правосъдие” оспорва отказ на Драгомир Златев – областен управител на област Разград да предостави от Агенция за държавна финансова инспекция, Доклад № ДИД7РЗ-5/19.08.2022г. Драгомир Златев – областен управител  на Област Разград, след …

КАК СЕ ХАРЧАТ НАД 2 МИЛИОНА ЛЕВА НАРОДНИ ПАРИ В РАЗГРАД? Read More »

Обществената информация е важна за демокрацията

Обществената информация е важна за демокрацията, каза изпълнителният директор на Центъра за съзидателно правосъдие в Разград Георги Милков по повод на Международния ден на правото да знам. Според него публичните институции и местната власт трябва да се грижат за местната общност, да се ръководят от интересите на гражданите, да защитават техните интереси, да изразходват прозрачно …

Обществената информация е важна за демокрацията Read More »

ОБЩЕСТВЕНАТА ИНФОРМАЦИЯ Е ВАЖНА ЗА ДЕМОКРАЦИЯТА

Опитът на Центъра за съзидателно правосъдие (2020-2022) Доброто управление на общността предполага грижа за хората, добри условия за живот и висок жизнен стандарт. Публичните институции и местната власт следва да се грижат за  местната общност, да се ръководят от интересите на гражданите, да защитава техните интереси, да изразходват прозрачно публичните средства и да се отчита …

ОБЩЕСТВЕНАТА ИНФОРМАЦИЯ Е ВАЖНА ЗА ДЕМОКРАЦИЯТА Read More »

Номинация за Административен съд Разград (съдия Светла Робева), за антинаграда “Вързан ключ” за най-абсурдно и смешно решение по ЗДОИ

Фактурата за платена сума не е обществена информация и не трябва да се предоставя. Това реши съдия Светла Робева от Административен съд Разград относно извършен ремонт на път в област Разград от АПИ, след подадена жалба за частичен отказа по достъп до обществена информация. „Що се касае до информацията по т. 3 от заявлението, съдът …

Номинация за Административен съд Разград (съдия Светла Робева), за антинаграда “Вързан ключ” за най-абсурдно и смешно решение по ЗДОИ Read More »

НОМИНАЦИЯ За Агенция „Пътна инфраструктура“ към МРРБ в категорията „Институция, която не изпълнява задълженията си по ЗДОИ и грубо нарушава правата на гражданите по ЗДОИ“

Не са изпълнени задълженията по ЗДОИ за активно публикуване. Липсва информация на страницата на АПИ (https://www.api.bg/) относно изпълнение на законовото задължение за активно публикуване. Например в ЕОДОП относно обявена открита процедура „Определяне на изпълнител за извършване на дейности по зимно поддържане и възстановителни работи при аварийни ситуации по републиканските пътища на територията на Северен централен …

НОМИНАЦИЯ За Агенция „Пътна инфраструктура“ към МРРБ в категорията „Институция, която не изпълнява задълженията си по ЗДОИ и грубо нарушава правата на гражданите по ЗДОИ“ Read More »

Мълчаливият отказ на ВиК Разград е отменен от съда

Съдът отмени мълчаливия отказ на управителя на „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД гр. Разград да предостави достъп до поискана от „Център за съзидателно правосъдие“ обществена информация (адм.д. № 46/2022г. на Административен съд Разград). Поисканата информация се отнася до сроковете, в които следва да се реагира на сигнал за авария за спукан тръбопровод и за сроковете, в …

Мълчаливият отказ на ВиК Разград е отменен от съда Read More »

Отказът на председателя на АПИ е отменен от съда в Разград

За пореден път Центърът за съзидателно правосъдие получи справедливост в съда след граждански натиск. Центърът за съзидателно правосъдие подава заявления пред Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) с искане за предоставяне на обществена информация – копия на документи за изплатени суми по договор за извършени ремонтни работи по поддържане на пътна мрежа на територията на област Разград. …

Отказът на председателя на АПИ е отменен от съда в Разград Read More »

Георги Милков окончателно спечели дело срещу Община Разград

Изпълнителният директор на СНЦ „Център за съзидателно правосъдие“ – Разград Георги Милков окончателно спечели дело срещу Община Разград. Производството стартира по негова жалба срещу проведен конкурс за социална услуга. В процедурата за възлагане управлението на Звено „Майка и бебе“ за срок от 5 години участвали ръководеното от него сдружение и СНЦ „ЖАНЕТА“ – Разград. Със заповед на …

Георги Милков окончателно спечели дело срещу Община Разград Read More »

ВАС отмени решението за звено „Майка и бебе“ в град Разград

Център за съзидателно правосъдие спечели важно съдебно дело във Върховен административен съд. Отменена е заповед за обявен победител на опорочена процедура за възлагане на управление на социална услуга в общността. Община Разград проведе през лятото на 2020г. процедура за делегиране на социална услуга на външен доставчик – участваха две организации: ЖАНЕТА и Център за съзидателно …

ВАС отмени решението за звено „Майка и бебе“ в град Разград Read More »

КАКВО РАБОТЯТ 4 ЗАМЕСТНИК-КМЕТА В РАЗГРАД?

Или как приключи сагата със заплатите на Разградските управници? [1] Номинирам Община Разград за антинаграда „Вързан ключ“ за най-абсурдно и смешно решение по ЗДОИ. Какво работят нашите управници в Разград? Неясна ли е информацията за заплатите на заместниците на кмета на Разград? Колко плащаме гражданите за 30 дни работа на всеки един от 4-те заместник-кметове …

КАКВО РАБОТЯТ 4 ЗАМЕСТНИК-КМЕТА В РАЗГРАД? Read More »

КОЙ СКРИ ИСТИНАТА?

Има ли двоен стандарт в Административен съд Разград? Номинирам съдия Светла Робева от Административен съд Разград за антинаграда “Вързан ключ” за най-абсурдно и смешно решение по ЗДОИ.[1] Съгласно чл.39, ал.1 от Конституцията на Република България всеки има право да изразява мнение и да го разпространява чрез слово. Законът за достъп до обществена информация (ЗДОИ) дава (необходими) …

КОЙ СКРИ ИСТИНАТА? Read More »

Ново дело на Георги Милков срещу Общината, този път за осветлението в града

Поредно дело по Закона за достъп до обществена информация заведе изпълнителният директор на Сдружение „Център за съзидателно правосъдие“ Георги Милков срещу Община Разград. Този път пред Административния съд той е обжалвал отказ на кмета Денчо Бояджиев да му предостави информация за сключения договор с варненската фирма „G&D electro group“ и платените по него суми във …

Ново дело на Георги Милков срещу Общината, този път за осветлението в града Read More »

Заплатите на ръководството на Общинския съвет в Разград не са лични данни

Заплатите на председателя и на заместник-председателя на Общински съвет – Разград Стоян Ненчев и Калоян Монев не са лични данни. Това реши Административен съд – Разград и отмени частичния отказ на кмета Денчо Бояджиев да предостави тази информация на Центъра за съзидателно правосъдие. Делото беше образувано по жалба на председателя на сдружението Георги Милков, след …

Заплатите на ръководството на Общинския съвет в Разград не са лични данни Read More »

Как се управляват общите пари в държавните институции и дружества? Къде потъва финансовият ресурс на обществото…

Публичното представяне на проведени обществени поръчки завършва с възложители от различни сфери на обществения живот в област Разград. Нова проектна инициатива осъществява гражданско наблюдение на обществените поръчки в Лудогорието. Центърът за съзидателно правосъдие в Разград създава с проект „Граждански наблюдател в Разград“ механизъм за повишена отчетност в разходване на обществени средства и увеличаване на прозрачността …

Как се управляват общите пари в държавните институции и дружества? Къде потъва финансовият ресурс на обществото… Read More »

Заплатите на зам.-кметовете на Разград отново влязоха в съда

Заплатите на заместник-кметовете на Разград и на секретаря на Общината отново станаха предмет на съдебен спор, след като изпълнителният директор на Сдружение „Център за съзидателно правосъдие“ Георги Милков заведе второ дело заради отказан достъп до тази информация. Данни за възнагражденията на Добрин Добрев, Полина Иванова, Мирослав Грънчаров, Милена Орешкова и секретаря Нели Добрева той поиска още през …

Заплатите на зам.-кметовете на Разград отново влязоха в съда Read More »

Отказът на информация за заплатите на зам.-кметовете на Разград е незаконосъобразен

Кметът на Разград Денчо Бояджиев ще трябва да се произнесе отново по заявлението, с което изпълнителният директор на Сдружение „Център за съзидателно правосъдие“ Георги Милков поиска информация за заплатите на заместник-кметовете и секретаря на Общината. Това реши Административният съд в Разград по делото, заведено от Милков срещу частичния отказ да му бъдат предоставени данни за възнагражденията …

Отказът на информация за заплатите на зам.-кметовете на Разград е незаконосъобразен Read More »

Заплатите на зам.-кметовете на Разград се оказаха тайна, Милков заведе дело и за тях

Поредно дело по Закона за достъп до обществена информация, заведено от изпълнителния директор на Сдружение „Център за съзидателно правосъдие“ Георги Милков, ще решава Административният съд в Разград. И този път ответник в спора е Община Разград, а поводът е поискана от Милков справка, касаеща четиримата заместник-кметове и секретаря на местната управа. В заявление от 11 …

Заплатите на зам.-кметовете на Разград се оказаха тайна, Милков заведе дело и за тях Read More »

Община Разград отказа на Георги Милков справка за харчове по европроекти, съдят се

В нова съдебна битка за достъп до обществена информация влезе изпълнителният директор на Сдружение „Център за съзидателно правосъдие“ Георги Милков. Този път ответник в производството пред Административния съд е кметът на Община Разград Денчо Бояджиев, а поводът е отказана от него подробна справка за извършени харчове по европроекти през 2019 година. На 11 септември тази …

Община Разград отказа на Георги Милков справка за харчове по европроекти, съдят се Read More »

Как се управляват общите пари на Разград и в кои сфери се наливат големи суми?

На последната сесия на Общински съвет – Разград, която се проведе миналия вторник, изпълнителният директор на Центъра за съзидателно правосъдие Георги Милков се възползва от правото си да изкаже мнение по важни теми и да отправи питания към местната власт. Тъй като е засегнал важни за всички жители на община Разград въпроси, публикуваме становището му …

Как се управляват общите пари на Разград и в кои сфери се наливат големи суми? Read More »

Гражданска организация осъди община Самуил за отказана информация

През декември миналата година гражданската организация Център за съзидателно правосъдие в Разград изпратила заявление по ЗДОИ до кмета на община Самуил инж. Джевдет Азис. Активистите от неправителствения сектор искали от местната власт да им предостави данните за изразходването на средствата по проекти, финансирани с публични средства от ЕС, държавата или други донори. В заявлението изрично …

Гражданска организация осъди община Самуил за отказана информация Read More »

Недостъпността на достъпа до информация

26 май 2006, Росен БОСЕВ   Ако потърсите думата неправителствените в деловодната система в сайта на Върховния административен съд (www.sac.government.bg), ще намерите 76 документа. Общото между тях е, че почти всички са свързани със съдебни дела, водени от председателя на Сдружението на неправителствените организации в Разград Георги Милков. Другото общо нещо е основанието, на което …

Недостъпността на достъпа до информация Read More »