Център за съзидателно правосъдие

Изследвания

ДОСТЪПНО ЛИ Е ПРАВОСЪДИЕТО ЗА ЖЕРТВИТЕ НА ДОМАШНО НАСИЛИЕ ПО ВРЕМЕ НА COVID-19?

д-р Георги Милков, Изпълнителен директор, Център за съзидателно правосъдие, гр. Разград

ЕКСПЕРТНА ОЦЕНКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ

Георги Димитров, докторант, ФНОИ, СУ „Св. Климент Охридски“

ОЦЕНЯВАНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО НА МЕСТЕН МЕХАНИЗЪМ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДОМАШНО НАСИЛИЕ

Нели Бояджиева, Георги Димитров, СУ „Св. Климент Охридски“