Център за съзидателно правосъдие

Обществени поръчки

Защо Кметът на община Лозница не е осигурил достатъчна защита на финансовите интереси на общината?

Няколко са обществените поръчки в община Лозница, които „Граждански наблюдател в Разград“ анализира за определен период (05.2021г.-02.2022г.). Наблюдава се концентриране на обществените поръчки само в една строителна фирма, която е единствен участник без конкуренция. Сключен е договор на значителна стойност за основен ремонт на местна гимназия, в резултат на конкуренция на три дружества. Кметът на …

Защо Кметът на община Лозница не е осигурил достатъчна защита на финансовите интереси на общината? Read More »

Защо една фирма печели всички пари за ремонти на пътища в Община Завет?

„Граждански наблюдател в Разград“ продължава да публикува междинни резултати. По-малко от 5 обществени поръчки са проведени в община Завет за период от 9 месеца. Прави впечатление концентрацията само в една фирма, която печели всички пари за ремонти на пътища и улици в малката община. Липса на кандидати, грешки в документацията за участие и отстраняване на …

Защо една фирма печели всички пари за ремонти на пътища в Община Завет? Read More »

Защо са отстранени 62% от всички кандидати в обществени поръчки в община Кубрат?

Можеше ли Община Кубрат да заплати 38 880 лева или с 11 000 лева по-малко, ако бяха избрани кандидатите с най-ниска оферта? „Граждански наблюдател в Разград“ продължава да публикува междинни резултати. Ключови процедури са прекратени в община Кубрат заради пропуски в техническото задание и техническа грешка в документацията. Независимо от наблюдавания известен напредък в община Кубрат, близо …

Защо са отстранени 62% от всички кандидати в обществени поръчки в община Кубрат? Read More »

Защо в ИСПЕРИХ има много прекратени обществени поръчки?

Няколко тенденции могат да бъдат откроени: Реално състезание има само в ¼ от проведените процедури. Близо половината от обществените поръчки са прекратени поради отстраняване на всички участници. Задълбочава се тенденцията на намаляване на участници, проявяващи интерес към участие в процедури по ЗОП с възложител кметът на Община Исперих. Предсказуемост и липса на реална конкурентна среда …

Защо в ИСПЕРИХ има много прекратени обществени поръчки? Read More »

С каква цел Община Цар Калоян плати 50000 лева повече?

Обществените поръчки са важен инструмент за управление на публичните разходи при икономическо развитие на местните общности. Проект „Граждански наблюдател в Разград“ следи процесите на конкуренция във всички 7 общини на област Разград. Интересни наблюдения са проведени в една от малките общини Цар Калоян, където се констатират странни административни практики. Кандидат с най-ниска ценова оферта е …

С каква цел Община Цар Калоян плати 50000 лева повече? Read More »

Защо няма състезание в община Разград?

Продължаваме да публикуваме предварителни резултати от гражданското наблюдение на обществените поръчки в Лудогорието (към 31.01.2022г.). Проект „Граждански наблюдател в Разград“ следи как се изразходват публичните средства чрез прилагане на Закона за обществените поръчки от общини, търговски дружества и държавни институции. Основният извод за община Разград е липса на реално състезание между участниците в процедури за …

Защо няма състезание в община Разград? Read More »

Състезание има в повече от половината обществени поръчки в община Самуил

Центърът за съзидателно правосъдие започва да огласява предварителни резултати от гражданското наблюдение на обществените поръчки в област Разград. Гражданското наблюдение подобрява средата за генериране на публични разходи в една част от общините на Лудогорието. Предстои изготвяне на финален доклад, който включва период от 12 месеца и съдържа наблюдения, изводи и препоръки за подобряване на конкурентната …

Състезание има в повече от половината обществени поръчки в община Самуил Read More »

Има ли цена градския КИЧ в Разград?

Каква е цената на коледната украса на Разград? За сумата от 35880лв., през лятото на 2021г. Кметът Денчо Бояджиев сключва договор с фирма „Г и Д електро груп“ ООД гр. Варна. Фирмата доставя (продава) на Община Разград коледна украса в 4 позиции. Договорената сума е на ръба на допустимите прагове по Закона за обществените поръчки. …

Има ли цена градския КИЧ в Разград? Read More »