Център за съзидателно правосъдие

Обществени поръчки

Може ли фактура да застраши националната сигурност?

Оправданията на властта понякога звучат комично Интервю на Стела Ковачева, координатор на ПДИ в Разград, с Георги Милков – изпълнителен директор на Център за съзидателно правосъдие В продължение на две години Центърът за съзидателно правосъдие в Разград работи по проект „Граждански наблюдател“, чиято цел е да проследи процесите  на провеждането на обществени поръчки в областта от юли …

Може ли фактура да застраши националната сигурност? Read More »

Пълначки за партийни суджуци

Какво показва двугодишният мониторинг на обществените харчове в Разградско – нашите милиони – на български и на европейски данъкоплатци? Говорят Георги Милков  и адвокат Димо Борисов  от „Центъра за Съзидателно правосъдие“ – автори на изданието „Граждански наблюдател в Разград“, взело под лупа 7-те общини в област Разград. Ще чуе ли някой препоръките им или пари …

Пълначки за партийни суджуци Read More »

Как се харчат над 2 милиона лева народни пари в Разград?

Гражданите на Разград нямат право да знаят истината   Относно: Съдебно дело срещу отказ на Областния управител на Разград Драгомир Златев да предостави доклад от извършена финансова инспекция от АДФИ на проведена обществена поръчка за ремонт на джамията Ибрахим Паша в град Разград. На 15.02.2023г. от 10.00ч. е насрочено съдебното дело, с което Сдружение “Център за …

Как се харчат над 2 милиона лева народни пари в Разград? Read More »

Силно вярваме в градивната енергия на гражданското общество, защото гражданите творим историята

„Граждански наблюдател в Разград“ извърши проучване на практиките, чрез които задължените субекти прилагат и спазват Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) и ЗОП и подзаконовата нормативна уредба. Активно се използва достъп до обществена информация при наблюдение на обществени поръчки, за да се идентифицират корупционни практики и злоупотреби на местно и регионално ниво. Специален фокус …

Силно вярваме в градивната енергия на гражданското общество, защото гражданите творим историята Read More »

Висока оценка за проект „Граждански наблюдател в Разград“

Повишената обществена информираност и обществена нетърпимост към корупцията в българското общество, са в основата на високото доверие към държавата и институциите, сподели в поздравителен адрес Иван Демерджиев, Заместник министър-председател по обществен ред и сигурност и Министър на вътрешните работи. Писмото е по повод обществения форум „Любимците на местната власт.“, състоял се в гр. Разград  на 20.10.2022г. …

Висока оценка за проект „Граждански наблюдател в Разград“ Read More »

Кои са любимците на местната власт в Лудогорието?

Финален доклад по проект “Граждански наблюдател в Разград” представя анализ, изводи и препоръки на наблюдаващия екип на Центъра за съзидателно правосъдие. Докладът е изработен в резултат на граждански мониторинг на процесите на провеждане на обществени поръчки в област Разград, проведен в периода юли 2020 – юни 2022 година. В обхвата са включени 7 общини с …

Кои са любимците на местната власт в Лудогорието? Read More »

Оценявам високо отговорната и принципна гражданска позиция, която отстоявате през годините!

С тези думи областният управител на област Разград Драгомир Златев поздрави екипа на заключителния доклад „Любимците на местната власт“. Уважаеми г-н Милков, Поздравявам Вас и екипа Ви от Център за съзидателно правосъдие, с успешното реализиране на проекта „Граждански наблюдател“! Проектът допринесе за по-голяма прозрачност на обществените организации, които изразходват публични средства. Друго предимство на проекта …

Оценявам високо отговорната и принципна гражданска позиция, която отстоявате през годините! Read More »

Гражданско сдружение проследи и публикува в доклад процесите на провеждане на обществените поръчки в област Разград

Гражданско сдружение проследи и публикува в доклад процесите на провеждане на обществените поръчки в област Разград. Дейностите бяха в изпълнение на проект „Граждански наблюдател“ на Центъра за съзидателно правосъдие (ЦНПО), с изпълнителен директор Георги Милков. Резултатите на наблюдаващия екип на ЦНПО по проекта бяха представени на заключителен обществен форум „Любимците на местната власт“. Пред участниците …

Гражданско сдружение проследи и публикува в доклад процесите на провеждане на обществените поръчки в област Разград Read More »

Къде са 77 милиона за пътища?

Проект на Центъра за съзидателно правосъдие представи доклад, който показва резултатите от гражданско наблюдение на обществените поръчки в общините от област Разград. Целта е да се откроят тенденциите в работата на публичните възложители на обществени поръчки, както и на целия процес на подготовка, обявяване, провеждане и възлагане на изпълнението на сключен договор. В документа, който …

Къде са 77 милиона за пътища? Read More »

Има надежда. Убеден съм и вярвам…

С тези думи беше открит дискусионният форум „Любимците на местната власт“, който се проведе на 20 октомври 2022г. в град Разград. Изпълнителният директор на Центъра за съзидателно правосъдие Георги Милков приветства участниците с думите „Често се случва да не харесваме разкопаните улици или неравния тротоар. Имат дупки… не са приветливи. Мърморим за пълните кофи с боклук …

Има надежда. Убеден съм и вярвам… Read More »

Хранилка ли са „малките обществени поръчки“?

Близо 6 млн.лв. са платени на избрани фирми и лица в област Разград без да има открито състезание с ясни критерии. „Малките обществени поръчки“ са гъвкав инструмент, ако се ползва разумно. Възложителите могат да възлагат директно, по собствена преценка, обществени поръчки на изпълнители и доставчици (чл.20, ал.4 от ЗОП). С изключение на поръчките за строителство, …

Хранилка ли са „малките обществени поръчки“? Read More »

Гражданско сдружение иска по-голяма прозрачност при провеждането на обществените поръчки в област Разград

Гражданско сдружение иска по-голяма прозрачност при провеждането на обществените поръчки в област Разград. За да се намалят корупционните практики, е необходимо да се разшири информирането на обществеността относно подготовката, реализирането и резултатите от провежданите процедури, каза на дискусионна среща с граждани и представители на частния бизнес изпълнителният директор на Центъра за съзидателно правосъдие в Разград …

Гражданско сдружение иска по-голяма прозрачност при провеждането на обществените поръчки в област Разград Read More »

Отказът на председателя на АПИ е отменен от съда в Разград

За пореден път Центърът за съзидателно правосъдие получи справедливост в съда след граждански натиск. Центърът за съзидателно правосъдие подава заявления пред Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) с искане за предоставяне на обществена информация – копия на документи за изплатени суми по договор за извършени ремонтни работи по поддържане на пътна мрежа на територията на област Разград. …

Отказът на председателя на АПИ е отменен от съда в Разград Read More »

Корупционни практики при провеждане на обществените поръчки идентифицира проект „Граждански наблюдател в Разград“:

Изкривяване на търговската конкуренция от ръководни служители в държавната и общинска администрация, които чрез нарушаване на служебна тайна, разкриване имената на конкуренти пред определени фирми, които участват в процедурите и могат да станат изпълнители на поръчките. Включване на необичайно изискване или условие към участниците, на което да отговаря единствено фирмата, с която има договорка да …

Корупционни практики при провеждане на обществените поръчки идентифицира проект „Граждански наблюдател в Разград“: Read More »

Защо Кметът на община Лозница не е осигурил достатъчна защита на финансовите интереси на общината?

Няколко са обществените поръчки в община Лозница, които „Граждански наблюдател в Разград“ анализира за определен период (05.2021г.-02.2022г.). Наблюдава се концентриране на обществените поръчки само в една строителна фирма, която е единствен участник без конкуренция. Сключен е договор на значителна стойност за основен ремонт на местна гимназия, в резултат на конкуренция на три дружества. Кметът на …

Защо Кметът на община Лозница не е осигурил достатъчна защита на финансовите интереси на общината? Read More »

Защо една фирма печели всички пари за ремонти на пътища в Община Завет?

„Граждански наблюдател в Разград“ продължава да публикува междинни резултати. По-малко от 5 обществени поръчки са проведени в община Завет за период от 9 месеца. Прави впечатление концентрацията само в една фирма, която печели всички пари за ремонти на пътища и улици в малката община. Липса на кандидати, грешки в документацията за участие и отстраняване на …

Защо една фирма печели всички пари за ремонти на пътища в Община Завет? Read More »

Защо са отстранени 62% от всички кандидати в обществени поръчки в община Кубрат?

Можеше ли Община Кубрат да заплати 38 880 лева или с 11 000 лева по-малко, ако бяха избрани кандидатите с най-ниска оферта? „Граждански наблюдател в Разград“ продължава да публикува междинни резултати. Ключови процедури са прекратени в община Кубрат заради пропуски в техническото задание и техническа грешка в документацията. Независимо от наблюдавания известен напредък в община Кубрат, близо …

Защо са отстранени 62% от всички кандидати в обществени поръчки в община Кубрат? Read More »

Защо в ИСПЕРИХ има много прекратени обществени поръчки?

Няколко тенденции могат да бъдат откроени: Реално състезание има само в ¼ от проведените процедури. Близо половината от обществените поръчки са прекратени поради отстраняване на всички участници. Задълбочава се тенденцията на намаляване на участници, проявяващи интерес към участие в процедури по ЗОП с възложител кметът на Община Исперих. Предсказуемост и липса на реална конкурентна среда …

Защо в ИСПЕРИХ има много прекратени обществени поръчки? Read More »

С каква цел Община Цар Калоян плати 50000 лева повече?

Обществените поръчки са важен инструмент за управление на публичните разходи при икономическо развитие на местните общности. Проект „Граждански наблюдател в Разград“ следи процесите на конкуренция във всички 7 общини на област Разград. Интересни наблюдения са проведени в една от малките общини Цар Калоян, където се констатират странни административни практики. Кандидат с най-ниска ценова оферта е …

С каква цел Община Цар Калоян плати 50000 лева повече? Read More »

Защо няма състезание в община Разград?

Продължаваме да публикуваме предварителни резултати от гражданското наблюдение на обществените поръчки в Лудогорието (към 31.01.2022г.). Проект „Граждански наблюдател в Разград“ следи как се изразходват публичните средства чрез прилагане на Закона за обществените поръчки от общини, търговски дружества и държавни институции. Основният извод за община Разград е липса на реално състезание между участниците в процедури за …

Защо няма състезание в община Разград? Read More »

Състезание има в повече от половината обществени поръчки в община Самуил

Центърът за съзидателно правосъдие започва да огласява предварителни резултати от гражданското наблюдение на обществените поръчки в област Разград. Гражданското наблюдение подобрява средата за генериране на публични разходи в една част от общините на Лудогорието. Предстои изготвяне на финален доклад, който включва период от 12 месеца и съдържа наблюдения, изводи и препоръки за подобряване на конкурентната …

Състезание има в повече от половината обществени поръчки в община Самуил Read More »

Има ли цена градския КИЧ в Разград?

Каква е цената на коледната украса на Разград? За сумата от 35880лв., през лятото на 2021г. Кметът Денчо Бояджиев сключва договор с фирма „Г и Д електро груп“ ООД гр. Варна. Фирмата доставя (продава) на Община Разград коледна украса в 4 позиции. Договорената сума е на ръба на допустимите прагове по Закона за обществените поръчки. …

Има ли цена градския КИЧ в Разград? Read More »

Безхаберие, лошо управление и корупция в Разград

Необходимо ли е гражданите на Разград да плащат за неуспехите на своите управници? Търпението има ли предел? Докога? Повече от 2 милиона лева са наложените глоби по европроекти на община Разград в резултат на лошо управление, безхаберие и корупция за последните години. Ръководството на Община Разград има вина за причинените финансови загуби в резултат на …

Безхаберие, лошо управление и корупция в Разград Read More »

НЕ!!! НА КОРУПЦИОННИТЕ ПРАКТИКИ!

Отворено писмо до Кмета на Разград Денчо Бояджиев Граждански наблюдател следи процедурите по Закона за обществените поръчки в Лудогорието Повод да Ви пиша за пореден път г-н Бояджиев е дългото Ви отсъствие, снимка с цветя и български зидари. Практика е да са ясни предварително победителите в „обществени поръчки“ в община Разград. Например участват две „утвърдени“ …

НЕ!!! НА КОРУПЦИОННИТЕ ПРАКТИКИ! Read More »

Корупционни практики в обществените поръчки установи Граждански наблюдател в Разград

Всяка пета (10) процедура е прекратена от общо 48 поради липса на кандидати, се установява при гражданско наблюдение на проведените обществени поръчки от трите най-големи общини в област Разград (Исперих, Кубрат, Разград). При 16 процедури е имало само един кандидат. На практика само в 22% от всички обявени процедури (1 на всеки 5) има реално …

Корупционни практики в обществените поръчки установи Граждански наблюдател в Разград Read More »

Кой печели обществените поръчки в Самуил и Цар Калоян?

Публичното представяне на проведени обществени поръчки продължава със ситуацията в общините Самуил и Цар Калоян. Нова проектна инициатива осъществява гражданско наблюдение на обществените поръчки в Лудогорието. Центърът за съзидателно правосъдие в Разград създава с проект „Граждански наблюдател в Разград“ механизъм за повишена отчетност в разходване на обществени средства и увеличаване на прозрачността на публичните институции …

Кой печели обществените поръчки в Самуил и Цар Калоян? Read More »

Защо гражданите на Разград стават жертва на скъпи ремонти?

Община Разград заслужава специално внимание при анализ на проведени обществени поръчки заради установени системни проблеми и нарушения. Нова проектна инициатива осъществява гражданско наблюдение на обществените поръчки в Лудогорието. Центърът за съзидателно правосъдие в Разград създава с проект „Граждански наблюдател в Разград“ механизъм за повишена отчетност в разходване на обществени средства и увеличаване на прозрачността на …

Защо гражданите на Разград стават жертва на скъпи ремонти? Read More »

Кой печели най-много от обществените поръчки в общините Кубрат и Лозница?

Продължава публичното представяне на анализ на проведени обществени поръчки със ситуацията в общините Кубрат и Лозница. Нова проектна инициатива осъществява гражданско наблюдение на обществените поръчки в Лудогорието. Центърът за съзидателно правосъдие в Разград създава с проект „Граждански наблюдател в Разград“ механизъм за повишена отчетност в разходване на обществени средства и увеличаване на прозрачността на публичните …

Кой печели най-много от обществените поръчки в общините Кубрат и Лозница? Read More »

На фокус са Обществените поръчки в Завет и Исперих

Нова проектна инициатива осъществява гражданско наблюдение на обществените поръчки в Лудогорието. Центърът за съзидателно правосъдие в Разград създава с проект „Граждански наблюдател в Разград“ механизъм за повишена отчетност в разходване на обществени средства и увеличаване на прозрачността на публичните институции в област Разград, чрез огласяване на корупционни практики и злоупотреби. ОБЩИНА ЗАВЕТ Община Завет обхваща …

На фокус са Обществените поръчки в Завет и Исперих Read More »

Има ли предварително разпределение на пазара на обществените поръчки?

Тенденции, подсказващи, че има предварително разпределение на пазара на обществените поръчки между определени фирми, установяват предварителните анализи на екипа, който работи по проект „Граждански наблюдател в Разград“. Припомняме, че инициативата се финансира с близо 75 000 лева от Фондация „Америка за България“, а зад нея стои Сдружение „Център за съзидателно правосъдие“. В рамките на проекта …

Има ли предварително разпределение на пазара на обществените поръчки? Read More »

„Граждански наблюдател“ ще следи обществените поръчки в Лудогорието

Група от десет активни граждани от седемте общини и три неправителствени организации ще следят обществените поръчки в Лудогорието в продължение на година и половина. Целта е да се повишат отчетността в разходваните публични средства и прозрачността на институциите чрез огласяване на корупционни практики и злоупотреби. Инициативата ще се случи в рамките на проект „Граждански наблюдател …

„Граждански наблюдател“ ще следи обществените поръчки в Лудогорието Read More »

Обществените поръчки в Разград са под лупата на Граждански наблюдател

          Започва изпълнение на нова проектна инициатива за гражданско наблюдение на обществените поръчки в Лудогорието. Центърът за съзидателно правосъдие в Разград създава механизъм за повишена отчетност в разходване на обществени средства и увеличаване на прозрачността на публичните институции в област Разград, чрез огласяване на корупционни практики и злоупотреби. Група от десет …

Обществените поръчки в Разград са под лупата на Граждански наблюдател Read More »