Център за съзидателно правосъдие

Новини

Домашно насилие
Промените в Закона за защита от домашно насилие във фокуса на работна среща между Сдружение „Център за съзидателно правосъдие“ и ръководители на съдилища в Разградски съдебен район
Домашно насилие
Мъжете, жертви на насилие – тихи, със смазващо чувство, че са провал! Треперят за децата си
Домашно насилие
„Крум Савов Live“ – в предаването гостува Георги Милков от Сдружение „Център за съзидателно правосъдие“
Домашно насилие
Ядеш бой и търпиш! Това е в България.
Домашно насилие
Далеч от националните стратегии
Домашно насилие
Какво се случи през едно горещо лято?
Новини
Разпознаването и санкционирането на злоупотребата с право като вътрешноправно средство за защита срещу „делата-шамари“ (SLAPP)
Новини
Номинация на сдружение „Център за съзидателно правосъдие“ в категорията „Неправителствена организация, най-активно използвала ЗДОИ“
Домашно насилие
Хората в Лудогорието познават по-добре правата си и търсят защита от съда