Център за съзидателно правосъдие

Новини

Домашно насилие
Георги Милков търси помощ за откриването на център за жертви на насилие и трафик
Домашно насилие
Гражданска организация настоява за спешно откриване на кризисен център за жертви на насилие в Разград
Домашно насилие
Консултативният център по проблемите на домашното насилие в Разград е оказал подкрепа на 63 пострадали през 2022 г.
Гражданска активност
Областният съвет за превенция на домашното насилие в област Разград с набелязани мерки и послание за превенция и недопускане на случаи на домашно насилие и насилие над жени
Домашно насилие
Областният управител ще засили сътрудничеството между отговорните институции в областта за превенция на домашното насилие и насилието над жени
Домашно насилие
Съдът отсъди в полза на Центъра за съзидателно правосъдие
Домашно насилие
Съобщение за стартиране на проект „Един необичаен час“
Новини
Прокуратурата в Разград опитва да скрие зад следствена тайна как са изхарчени 2 милиона лева за ремонт на джамия
Новини
Съдът в Разград пита Прокуратурата да стане ли публичен доклад на Агенция за държавна финансова инспекция за изхарчени 2 милиона лева