Център за съзидателно правосъдие

Новини

Обществени поръчки
Защо Кметът на община Лозница не е осигурил достатъчна защита на финансовите интереси на общината?
Обществени поръчки
Защо една фирма печели всички пари за ремонти на пътища в Община Завет?
Домашно насилие
Наложително е кризисен център за пострадали от домашно насилие да има в Разград
Обществени поръчки
Защо са отстранени 62% от всички кандидати в обществени поръчки в община Кубрат?
Гражданска активност
Имат ли юридическите лица физическо здраве и психика?
Обществени поръчки
Защо в ИСПЕРИХ има много прекратени обществени поръчки?
Домашно насилие
Кризисният център е приоритет за 2022 година
Обществени поръчки
С каква цел Община Цар Калоян плати 50000 лева повече?
Обществени поръчки
Защо няма състезание в община Разград?