Център за съзидателно правосъдие

Данни за контакт

България, гр. Разград 7200,

жк „Освобождение“ блок 34, етаж 1, пк 237

Телефон: +359 898 552 688

Email: office@ngo-rz.org

Пишете ни