Център за съзидателно правосъдие

Ние сме екип от професионалисти по социални науки, психолози, педагози и юристи, обществено ангажирани със защита и превенция на домашното насилие. Предлагаме психологическо, юридическо и социално консултиране на пострадали и извършители на домашно насилие, процесуално представителство и медиация. Имаме опит и експертиза да Ви помогнем да защитите вашите права, да получите съдействие от компетентните институции (социални служби, полиция, съд, прокуратура, местни власти, здравни заведения, образователни институции и други).

Димо Борисов

Димо Борисов е Председател на Управителния съвет на Център за съзидателно правосъдие и юридически консултант на Консултативния център по проблемите на домашното насилие в Разград. Участвал е в редица проекти за гражданско наблюдение на съда, има опит в консултиране и водене на съдебни дела по проблемите на домашното насилие. Отговорен, последователен и добронамерен, Димо Борисов е на първа линия при „челния сблъсък” с институциите при решаване на конкретни проблеми. Да оказва помощ на хората в нужда, е негова цел, за която разчита на професионалните си умения и качества. Центърът за съзидателно правосъдие за него е работещ модел и дава предимство на хората за това, че институциите ще им обърнат внимание. Димо Борисов има магистърски степени по история от СУ „Свети Климент Охридски“, град София и по право – от РУ „Ангел Кънчев“, град Русе. Адвокат в Адвокатска колегия Разград.

Георги Милков

Устремен и последователен, Георги Милков е създател и вдъхновител на Центъра за съзидателно правосъдие. Професионалист с опит в социалното развитие, образованието и обществената сфера. Голямо предизвикателство в живота си смята решението на 33-годишна възраст да се насочи към частния сектор и истинската работа за демокрация, човешки права, прозрачност на институциите, превенция на домашното насилие. Георги има публикации в областта на партньорството между институциите при социална защита от домашно насилие, гражданско наблюдение на съда, детски политики. Георги Милков е доктор по педагогика на СУ „Свети Климент Охридски“, град София. Има магистърски степени по български език и литература - от ШУ „Епископ Константин Преславски“, град Шумен и по социална педагогика - от РУ „Ангел Кънчев“, град Русе. Георги Милков е член на Управителния съвет и изпълнителен директор на Център за съзидателно правосъдие. Ръководител на Консултативен център по проблемите на домашното насилие.

Димитър Димитров

Димитър Димитров е специалист по информационни технологии, член на Управителния съвет на Център за съзидателно правосъдие. Прагматичен, лаконичен и точен, с малко думи „стреля” в целта. Той е човекът, който се грижи за представянето на Центъра в интернет и социалните мрежи през последните 15 години. Г-н Димитров има дългогодишен опит като експерт и организатор на проектни дейности и участва в проекти за демократично развитие. Димитър Димитров има бакалавърска степен по информационни технологии от ВТУ „Свети Кирил и Методий“, град Велико Търново и магистърска степен – от УНИБИТ, град София.

Нели Бояджиева

Проф. д-р Нели Бояджиева е ментор, методически ръководител, супервизор и обучител на екипа на Център за съзидателно правосъдие. Вдъхновяваща, автентична, творческа и отговорна, проф. Бояджиева е стожер на инициативите на Центъра. Нейните лични цели са да продължава да работи, да преподава, да изследва, да събира хората и изследователската общност за съвместни проекти, вкл. и с Център за съзидателно правосъдие. Участва в поредица инициативи за превенция на домашното насилие в област Разград (2013-2020), ръководи създаване на Програма за превенция на домашното насилие в училища и детски градини в Област Разград (2017г.). Обучава професионалисти от компетентните институции по темата за домашното насилие. За проф. Бояджиева Център за съзидателно правосъдие е пример за успешна посредническа роля на нестопанския сектор между гражданите и институциите. Нели Бояджиева е професор в СУ „Свети Климент Охридски“, град София, където е защитила магистърска степен по психология.

Мила Златева

Мила Златева е психолог в Център за съзидателно правосъдие. Провежда консултации с жертви и извършители на домашно насилие, участва в мобилни приемни. Дипломатична е в комуникацията и се отнася с разбиране към проблемите и трудностите на хората. Професионално предизвикателство определя най-трудните емоционално случаи, когато родители търсят подкрепа, защото са жертви на насилие от страна на своите деца - търсят помощ, но и чувстват вина, че ще създадат неприятности на децата си. Споделя, че винаги е тежко и в случаите, в които деца стават жертви на насилие. Обществен възпитател е към Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в община Разград. Мила Златева е доктор по психология на ПУ „Паисий Хилендарски”, град Пловдив, където е защитила магистърска степен по същата специалност.

Снежана Сутулова

Снежана Сутулова е юридическият консултант на Център за съзидателно правосъдие в град София. Професионалист в работата си, с отговорност, отзивчивост и постоянство оказва юридическа помощ, правни консултации и процесуално представителство. Има опит в прилагане на Закона за защита от домашното насилие, притежава умения за работа с уязвими групи. Най-голямо професионално предизвикателство за нея е липсата на законова и юридическа предвидимост на случаите - законите си противоречат, правните норми не са ясно формулирани, хората не могат да се ориентират какви са правата и задълженията им и не са наясно към кого да се обърнат. В тази ситуация е важна ролята на екипа на Центъра за съзидателно правосъдие, които имат експертиза трудно формулиран проблем да се представи компетентно пред институциите. Водещ мотив за г-жа Сутулова е удовлетворение да подаде ръка на някой, който иска да промени живота си, да му бъде оказана подкрепа и да му бъде вдъхната смелост, дори и за най-трудната първа стъпка - да потърси помощ. Снежана Сутулова има магистърски степени по право от СУ „Свети Климент Охридски“ град София и по финанси – от Университет по национално и световно стопанство, град София. Адвокат в Адвокатска колегия София.

Марина Бенова

Марина Бенова е юрист и медиатор в Център за съзидателно правосъдие. Като дългогодишен журналист се грижи и за популяризиране на дейността на организацията. Притежава добри комуникативни, организационни и аналитични умения. Има опит в работата с деца и комуникация с различни социални общности в мултикултурна среда. Марина Бенова има магистърски степени по български език и литература – от ВТУ Свети Кирил и Методий“, град Велико Търново и по право – от РУ „Ангел Кънчев“, град Русе.

Female graduate delivering speech
Court
Law Books

Доброволци

Венцеслава Енчева

Венцеслава Енчева е професионалист с повече от десет години опит в сферата на финансите. Получила е бакалавърска степен по математика, икономика и политология с отличие от Маунт Холиоук Колидж в Масачузетс и магистърска степен по финансова математика от Колумбийския университет в Ню Йорк, САЩ. Преди това е завършила ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф“ в Разград, като първенец на випуск 2004. Вени се присъедини към екипа на Центъра за съзидателно правосъдие, като фокусът на работа е консултиране на жертви и извършители на домашно насилие, анализиране на статистически проучвания за прилагане на Закона за защита от домашното насилие (2017-2018).

Marieke Duytschaever

Marieke Duytschaever беше доброволец в Центъра за съзидателно правосъдие и Младежки форум 2001-Разград (09-11.2011г.). Тя е студент шести курс в специалност „социална работа“ в Университета на Гент, Белгия. Престоят на Марика е финансиран от Програма Еразмус на Европейския съюз.

Георгиос Пападопулос

Георгиос Пападопулос (Гърция) беше доброволец в Центъра за съзидателно правосъдие и Младежки форум 2001-Разград през месец август 2010г. Той е студент втори курс в специалност „психология“ в Пловдивския университет "Паисий Хилендарски".

Гиедриус Нарецкас

19-годишният младеж от Литва Гиедриус Нарецкас беше доброволец в Центъра за съзидателно правосъдие и Младежки форум 2001-Разград (09-10.2010г.). Престоят му беше в рамките на проект „Нови методи за работа с деца и младежи в риск”, финансиран от Програма „Младежта в действие”.