Център за съзидателно правосъдие

Проекти

Проекти
Проект „Бюро за граждански консултации“ – с подкрепата на Фондация „Америка за България“
септември 2023г.  – юни 2024г.
Проекти
Проект “Граждански наблюдател в Разград” – с подкрепата на Фондация „Америка за България“
декември 2020г. – май 2022г.
Проекти
Проект “Тя не може да говори, но ние няма да мълчим!” – Проектът се финансира от – Министерство на правосъдието
юни 2020г. – ноември 2020г.
Проекти
Проект “Домашно насилие! STOP!” – Проектът се финансира от – Министерство на правосъдието
май 2019г. – ноември 2019г.
Проекти
Проект “Татко не бие мама, той така я обича” – Проектът се финансира от Министерство на правосъдието
май 2018г.– октомври 2018г.
Проекти
Проект “Агресия, насилие, тормоз…в нашето училище?” – Проектът се финансира от Министерство на правосъдието
декември 2016г.– декември 2017г.
Проекти
Партньор в проект “Младежки информационно-консултантски център в град Разград” – изпълняван от СНЦ „Младежки форум 2001 – Разград”, финансиран от Министерство на младежта и спорта, Национална програма за младежта (2016-2020)
януари-декември 2017г.
Проекти
Проект “Домашното насилие – проблемът на цял един род” – Проектът се финансира от Министерство на правосъдието
декември 2015г.– декември 2016г.
Проекти
Партньор в проект “Млади мултиплаери за интеркултурен диалог” – Проектът се финансира от Фондация „Ана Линд“, изпълняван от Национален алианс за работа с доброволци, гр. Пловдив
април 2016г. – ноември 2016г.