Център за съзидателно правосъдие

Проекти

Проекти
Проект „Създаване на Консултантско бюро по проблемите на насилието сред жените” – проекта се реализира с финансовата подкрепа на Български фонд за жените
април – септември 2007
Проекти
Проект “Граждански послания за равенство” Подготвително обучение за кандидати от етническите групи за работа в полицията – с подкрепата на Посолството на Кралство Холандия, Програма МАТРА/КАП
декември 2006г. – септември 2007г.
Проекти
Проект “Прозрачна и ефективна съдебна система в Североизточна България, ползваща се с обществено доверие” – с подкрепата на Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа
септември 2006г. – октомври 2007г.
Проекти
Информационна кампания на “Подготвителен проект за демонстрационно обновяване на многофамилни жилищни сгради в град Разград“ – съвместна инициатива на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Програмата на ООН за развитие.
Проекти
Проект “Пълна прозрачност, публичност и безпристрастност при изпълнението на законите от съда” – с подкрепата на Инициатива за окрепване на съдебната система в България и Американска агенция за международно развитие
август 2006г. – май 2007г.
Проекти
Проект “Развитие на алтернативни социални умения в Дневен център за жени в неравностойно положение в село Стражец” – с подкрепата на Фондация „Партньори – България“ и Американска агенция за международно развитие
ноември 2005г. – ноември 2006г.
Проекти
Проект “Консултанти на ромската общност” – с подкрепата на Министерство на труда и социалната политика на България, Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост“
януари – декември 2006г.
Проекти
Проект “Засилване на обществената подкрепа за съда в Разград – гражданско участие за прозрачно правораздаване” – с подкрепата на Американска агенция за международно развитие
ноември 2005г. – юли 2006г.
Проекти
Проект “Развитие на Дневен център за жени в село Стражец“ – с подкрепата на Фонд “Социално подпомагане” на Министерството на труда и социалната политика на Република България.