Център за съзидателно правосъдие

Проекти

Проекти
Проект “За силата на закона и гласа на жертвите на домашно насилие” – Проектът се финансира от Министерството на правосъдието
февруари 2015г.– декември 2015г.
Проекти
Проект „Правосъдие близо до хората: втора фаза” – Проектът се финансира от – Фондация „Америка за България”
ноември 2011г. – март 2014г.
Проекти
Проект “Партньорство и иновации за превенция на домашното насилие в област Разград” – Проектът се финансира от – Министерство на прависъдието
декември 2012г. – септември 2013г.
Проекти
Проект “Механизъм за ефективна работа по проблема с домашното насилие” – Проектът се финансира от от Министерство на правосъдието
юли 2011 – ноември 2011.
Проекти
Проект “Център за социална рехабилитация и интеграция – Лозница” – Проектът се финансира от Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и Република България
януари 2011 – декември 2011.
Проекти
Проект “Правосъдие близо до хората” – с подкрепата на Фондация „Америка за България”
февруари 2010г. – юли 2011г.
Проекти
Проект “Консултативен център за домашно насилие” – с подкрепата на Фонд “Социално подпомагане” на Министерство на труда и социалната политика
април 2008г. – декември 2008г.
Проекти
Проект „Развитие на Национална мрежа за гражданско наблюдение на съдебната власт” – финансиран от Програма ФАР 2005 «Развитие на гражданско общество»
ноември 2007 – март 2009
Проекти
Проект „Създаване на Консултантско бюро по проблемите на насилието сред жените” – проекта се реализира с финансовата подкрепа на Български фонд за жените
април – септември 2007