Център за съзидателно правосъдие

Проект “Консултанти на ромската общност” – с подкрепата на Министерство на труда и социалната политика на България, Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост“
януари – декември 2006г.