Център за съзидателно правосъдие

Разпознаването и санкционирането на злоупотребата с право като вътрешноправно средство за защита срещу „делата-шамари“ (SLAPP)

АДВ. МИХАИЛ ЕКИМДЖИЕВ 

С Решение от 25 юли 2022 г. Разградският окръжен съд осъди гражданско сдружение „Център за съзидателно правосъдие“ да плати на Община Завет обезщетение за морални вреди от 1000 лева заради доклад, съдържащ данни за сключен от общината неизгоден договор. Това е направено със завидна лекота, въпреки че четири месеца по-рано в решението ООO Мемо срещу Русия ЕСПЧ прие, че публични институции, каквато е общината-ищец, не могат да претендират обезщетение за морални вреди. Съдът в Страсбург балансира този извод, приемайки, че за разлика от Областния съвет, който, като публична институция, няма чест и достойнство, неговите членове – физически лица, биха могли да търсят такава защита. Демонстрирайки впечатляваща независимост от ЕСПЧ и от Конституцията, съдът в Разград спести подобни усложнения на местните общински съветници.

 

Ретроградно съдебно решение наказа активна гражданска организация. Номинирамe Окръжен съд Разград за антинаграда “Вързан ключ” за най-абсурдно и смешно решение (гр.д. № 89/2022г.)