Център за съзидателно правосъдие

Какво се случи през едно горещо лято?

През лятото на 2023 година България беше потресена от един скандален случай на домашно насилие, който разкри сериозните проблеми в системата за защита на жертвите. Дебора, едно 18-годишно момиче от Стара Загора, беше жестоко нападнатo от своя бивш приятел. Как се стигна до тази трагедия? Как реагираха институциите и обществото? Как можем да предотвратим подобни случаи в бъдеще? Тези и други въпроси бяха обсъждани от ученици от 9 до 12 клас в 144 Средно училище „Народни будители“ град София, които взеха участие в информационни сесии за домашното насилие.

Защо хората излязоха на улиците през лятото на 2023?

Институциите са се престрували, че нищо не се е случило в Стара Загора. Задушили са насилието под дебел слой от лъжи и безразличие.

Професор Нели Бояджиева, която е експерт по проблемите на домашното насилие, социален педагог и психолог, сподели някои от най-честите причини за домашното насилие според проучвания:

  • Ревност – болезненото желание да се притежава и контролира партньора, което води до агресия и насилие в 80% от случаите.
  • Ограничаване на правата – забраната на партньора да има достъп до комуникации, работа, образование, социален живот и дори собственото си семейство, което го изолира и подчинява.
  • Алкохол – употребата на алкохол, особено в малките населени места, където е по-разпространена, води до загуба на самоконтрол и повишаване на агресивността в над 80% от случаите.

Професор Нели Бояджиева зададе риторичен въпрос: Как може да разберете вашият партньор може ли да развие синдрома на контролиращото поведение?

След това каза: Това е неприемливо! Той иска да Ви доминира и да Ви лиши от лично пространство. Не се поддавайте на този тормоз! Кажете му, че така не може да продължи. Ако не се промени, решението е във вашите ръце.

Розата стана символ на хармонията и любовта.

Любовта не може без бодли. Но ако бодлите станат повече – тази роза няма да ни радва. “Отглеждайте си ваша роза на любовта, на приятелството, на хубавите чувства!”, завърши срещата професор Нели Бояджиева.

Целта на инфосесиите е младежите да бъдат запознати Кои институции в България имат мандат да противодействат на насилието, тормоза, агресията? Какви са последиците от тормоза в семейството за потърпевшите? Какви са причините и проявленията на насилието? Какви са правата и възможностите за защита и подкрепа на жертвите и извършителите на насилие?

В рамките на инфосесиите бяха обсъдени следните теми:

  • Домашното насилие и най-срещаните форми на насилие в семейството.
  • Специалният закон за защита от домашното насилие в България и особената защита към деца-жертви и деца-свидетели на насилие в семейството.
  • Възможностите за активна комуникация чрез гореща телефонна линия за пострадали от домашно насилие (2008г.) и дейността на Консултативния център по проблемите на домашното насилие в Разград (2010г.).
  • Примери за подкрепа на пострадалите и извършителите на домашно насилие от практиката на Консултативния център.

В дискусия учениците и студентите изказаха интересни мнения на въпроса „Защо възниква насилието?“ и какви са неговите проявления.

 

Проектът се изпълнява по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. №93-00-88/14.07.2023г., сключен с Министерство на правосъдието.