Център за съзидателно правосъдие

Номинация на сдружение „Център за съзидателно правосъдие“ в категорията „Неправителствена организация, най-активно използвала ЗДОИ“

Номиниращ: Вергиния Мичева, съдия в Софийски градски съд, Заместник-министър на правосъдието (2014г.-2017г.)

Сдружение „Център за съзидателно правосъдие“ активно се позовава на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) от 2004 г. като ефективен инструмент за „разкриване на корупция и на злоупотреба с власт, повишаване на прозрачността и отчетността на субектите по чл. 3 от ЗДОИ“. Вече 19 години екипът на сдружението активно използва ЗДОИ и води съдебни дела в обществен интерес; прави много факти публично достояние, осветлява спорни решения, показва на гражданите порочни (корупционни) практики, които са недопустими.

Упоритост
Център за съзидателно правосъдие използва всички процедури по ЗДОИ, като:
– подава заявления по ЗДОИ;
– създава истории и граждански разследвания по случаи в обществен интерес;
– създава и поддържа видеоподкаст „Граждански наблюдател в Разград“;
– отразява казусите в публикации, участия в тв/радио предавания, онлайн форми и социални медии;
– подава сигнали, проследява и обжалва до последна инстанция;
– води съдебни дела в обществен интерес;
– участва в граждански дискусии и срещи с публичните институции.

Обществен ефект
Сдружението е подало над 200 заявления по ЗДОИ в периода 2020-2023 г., от които в над 90 се искат конкретни сведения за определени обществени поръчки. Водени са повече от 12 съдебни дела (2020-2022 г.), като в 80% от тях съдът е уважил молбите. В момента прокуратурата в гр. Разград извършва разследване по два сигнала на Центъра във връзка с ремонт на религиозен храм и на ученическо общежитие в града. Европейската прокуратура разследва за извършване на престъпления по два проекта с финансиране от Европейския съюз за над 20млн. лв. в гр. Разград след подадени от сдружението сигнали. В ход са проверки по 3 сигнала за злоупотреби с европейски средства, предназначени за хора с увреждания, с които са купени 3 луксозни автомобила. По този повод и след поредица от видеа на екипа на сдружението във фейсбук, общински съветник отправи към кмета на Разград 6 въпроса и предизвика дискусия в Общинския съвет на града. Сдружението изготвя публикации в средствата за информация, като например: Прокуратурата в Разград опитва да скрие зад следствена тайна как са изхарчени 2 милиона лева за ремонт на джамия„), видео за злополучен ремонт на 2 гимназии с над 1,3 млн. гледания във фейсбук, видео за проблем с паркирането в Разград с над 450 000 гледания във фейсбук.

Използване на информацията, получена по ЗДОИ
Получената информация е използвана в доклад Любимците на местната власт. Правото на достъп до обществена информация активно се използва от сдружението при наблюдение на обществени поръчки, за да се идентифицират порочни (корупционни) практики и злоупотреби на местно и регионално ниво. В резултат Община Разград обявява публично всяка обществена поръчка, а Община Самуил увеличи конкуренцията в процедури по Закона за обществените поръчки. Повече от 1000 единици документи са получени по електронен път по реда на ЗДОИ. Осъществен е „преглед на място“ (в Община Разград, Ученическо общежитие – гр. Разград, Агенция пътна инфраструктура – гр. Софияи Областно пътно управление – гр. Разград) на повече от 3000 единици документи. ЗДОИ се използва активно и за получаване на информация във връзка с приложението на Закона за защита от домашно насилие, изследване на практиките на компетентните институции, изготвяне на доклади за участие в научни конференции, изготвяне на научни статии (Изследвания – Център за съзидателно правосъдие).