Център за съзидателно правосъдие

Как се управляват общите пари на Разград и в кои сфери се наливат големи суми?

На последната сесия на Общински съвет – Разград, която се проведе миналия вторник, изпълнителният директор на Центъра за съзидателно правосъдие Георги Милков се възползва от правото си да изкаже мнение по важни теми и да отправи питания към местната власт. Тъй като е засегнал важни за всички жители на община Разград въпроси, публикуваме становището му с незначителни съкращения. Ето какво гласи то.

Отчетността започва с прозрачност: Как се управляват общите пари на Разград? В кои обществени сфери се наливат големи суми? Какви проекти се реализират в нашия град?

Уважаеми госпожи и господа общински съветници, като гражданин на Разград и изпълнителен директор на Центъра за съзидателно правосъдие, пожелах да направя изказване по важни теми.

Безспорно бюджетът на Община Разград е най-важната тема, защото без пари не може да се направи нищо. Каква е ролята на вас, нашите избраници, при гласуване на приходите и разходите на пари на разградчани?

Какво ни говорят числата?

Общинският съвет в Разград, всъщност всички вие 33 съветници, сте стрували през 2019 г. на нас, гражданите, скъпо – 390 хиляди лева разходи. Всички граждани на Разград сме финансирали вашите заплати с 90 % от сумата /354 000 лева/. Посочената сума от 354 000 лева, разделена на 33-ма съветника, прави 10 727 лева за един общински съветник.

Бих добавил, че една немалка част от общинските съветници в тази зала всъщност са служители на община Разград и получават добри заплати.

Находчиви общински съветници са уредили и своите половинки на общинската софра.

Бих искал да спомена 20 386 лева, платени за външни услуги, въпреки че Общинският съвет в Разград се обслужва изцяло безплатно от администрацията на кмета Денчо Бояджиев.

Надявам се г-н Стоян Ненчев, председател на Общински съвет в Разград, да подкрепи моето предположение, че сумите са платени за юридически услуги.

Какви са инвестициите за 2019 година в селата на Разград?

За 2019 г. са похарчени едва 1 400 000 лева за 24 000 човека, които живеят в 21 села.

Села с по-малко жители получават видимо повече пари. Навярно бихте казали: „Няма логика“. Съгласен съм. Липсва.

За последните 30 години дисбалансът е най-видим при съпоставяне на бившите три квартала – Гецово, Стражец и Пороище.

Например село Гецово има 1786 жители, но бюджетът е 123 000 лева или с 40 000 лева повече от село Стражец, където официално са регистрирани с 1000 човека повече – 2798.

Друг подобен случай е двойката Пороище-Балкански, където село със 148 жители /Балкански/ има по-голям бюджет от селото с два пъти повече население, каквото е Пороище /296/. Просто изчисление показва, че най-скъпо на бюджета на Разград излизат двете бутикови, най-малки населени места: село Островче, където всеки един от 49 жители получава 721 лева от общите пари. Висока сума за издръжка имат и 41 жители на село Черковна със сумата от по 651 лева на човек. Най-малко пари получават селата Ясеновец и Стражец, които имат на разположение само по 30 лева на човек население.

Бюджетът на двете най-големи населени места Дянково и Раковски осигурява едва по 32 лева на жител. Селото с по-малко жители Гецово, е получило двойно по-висок бюджет – по 69 лева на човек за 2019 година.

Какво показват числата за изхарчените пари от Европейския съюз за 2019 година?

Община Разград е управлявала 17 проекта на стойност над 30 000 000 лева. За тези скъпи инициативи има оскъдна и непълна информация. Повече от 10 % от всички изразходвани пари по проекти са за заплати.

Прави впечатление наличието на няколко образователни проекта за възрастни хора на стойност 111 000 лева, за млади хора с бюджет 652 000 лева и за деца с бюджет от 258 000 лева. Със сумата от над 1 000 000 лева за нашата сравнително неголяма община, всички недоучили можеха да завършат поне средно образование, а всички деца да бъдат освободени от такса за детска градина. Това обаче не е така, нали?

Забелязва се, че най-крупният проект на Община Разград по Оперативна програма „Региони в растеж“ за над 20 000 000 лева, не върви. Липсва напредък и са констатирани нередности.

Администрацията не се справя видимо в тази роля, но е получила възнаграждения за 1 400 000 лева.

Относно задълженията на община Разград към банки и други.

Три големи заема на стойност над 13 000 000 лева сме задължени да плащаме гражданите на Разград. През 2019 г. са платени 1 600 000 лева по два от кредитите. Направен е висок разход от 130 000 лева лихви и такси за кредит от 7 000 000 лева за ремонт на улици.

Силно впечатление ми направи годишната банкова такса за управление на заема, 26 000 лева, което е пенсията на 81-годишната ми майка за 7 години. Този кредит е гласуван в края на 2014 година от Общинския съвет по предложение на тогавашния и съответно настоящ кмет Денчо Бояджиев.

Заместник-кметът Полина Иванова предлага местният парламент да гласува докладна записка със странно и неясно съдържание. Става дума за промяна на параметрите на вече сключен договор за кредит, този с който е финансиран ремонтът на образователни институции в град Разград. Причината – при направена проверка са констатирани нередности относно изискванията за достъпна среда за хора с увреждания, което налага ремонт на ремонта и съответно анексиране на договора.

Липсват отговори на поне няколко въпроса:

  • Каква сума е необходима, за да се направи ремонт на ремонта?
  • Какви нередности са открити при проверката?
  • Колко от ремонтираните детски градини и училища не отговарят на Наредба 4 за достъпна среда?
  • Кметът Денчо Бояджиев знае ли имената на отговорните лица за този двоен ремонт?
  • Какъв е текстът на анекса, който кметът Денчо Бояджиев би подписал с ваше одобрение?

Моето предложение за двете докладни записки /б.ред.- тази за изпълнението на бюджета на Община Разград и сметките за средства от ЕС към 31.12.2019 г. , и другата, касаеща анексирането на договора за ремонт на образователните институции/ е:

  • Проведете сериозна дискусия.
  • Задавайте важни въпроси.
  • Настоявайте за отговори.

Моят граждански призив е: Гласувайте днес /б.ред.- 28 юли/ със сърце и любов към Разград. Аз съм ваш избирател!

Публикация от : https://ekip7.bg/2020/08/04/kak-se-upravlyavat-obshtite-pari-na-razgrad-i-v-koi-sferi-se-nalivat-golemi-sumi/