Център за съзидателно правосъдие

Обществената информация е важна за демокрацията

Обществената информация е важна за демокрацията, каза изпълнителният директор на Центъра за съзидателно правосъдие в Разград Георги Милков по повод на Международния ден на правото да знам.

Според него публичните институции и местната власт трябва да се грижат за местната общност, да се ръководят от интересите на гражданите, да защитават техните интереси, да изразходват прозрачно публичните средства и да се отчитат пред гражданите за своите действия.

Сдружение “Център за съзидателно правосъдие” е доброволен и независим ресурсен център в подкрепа на гражданския сектор в България, като продължава традициите на организация, създадена през 1996 г. Центърът в Разград е популярен с партньорства за превенция на домашното насилие, гражданско наблюдение на политики и подкрепа за уязвими групи, припомни Милков.

Той обясни, че от началото на 2020 г. до края на юни т.г. екипът на Центъра е подал 94 заявления по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ). От тях 53 са за проведени обществени поръчки. От получените отговори 48 са в обем „пълен достъп“, по пет е предоставен „частичен достъп“ и за пет има постановен „отказ“.

Повече от 1000 единици документи са получени по електронен път в отговор на подадени заявления по ЗДОИ. Осъществен е „преглед на място“ в част от институциите на повече от три хиляди единици документи.

Милков посочи, че са десетки случаите, когато задължените субекти отказват предоставянето на обществена информация. По думите му повечето от постановените откази са относно информация за изразходване на публични средства в големи размери. 

В преобладаващата част те са необосновани или неправилно и незаконосъобразно мотивирани. Има и случаи на комични и нелогични мотиви, каза изпълнителният директор на сдружението. 

Според Георги Милков липсата на втора инстанция за съдебен контрол (необжалваемост) на съдебните актове по ЗДОИ увеличава възможностите за съществуване на корупционни практики в различните институции и местната власт.

 

САДЕТ КЪРОВА, БТА