Център за съзидателно правосъдие

Административен съд Разград боледува сериозно

Съдия Светла Робева да не бъде избирана на длъжността „административен ръководител на Административен съд Разград“ предлага Центърът за съзидателно правосъдие в Разград в становище до Висшия съдебен съвет. Предстои на 21.02.2023г. колективният орган на съдебната власт да изслуша Светла Робева, която иска да управлява съда за втори 5-годишен мандат.

Становището застъпва няколко ключови теми за управлението на един съд: противоречива съдебна практика, достъпа до съдебните дела, достъпа до правосъдие, натовареност на съдиите, публикуване на съдебните актове, спазване на Етичния кодекс на българските магистрати – съмнения за конфликт на интереси

В текста на становището се казва „Административен съд Разград БОЛЕДУВА СЕРИОЗНО в резултат на ЛОШО РЪКОВОДСТВО през последните 5 години (2017-2022). Няколко са основните недостатъци на едноличното ръководство на съда. Налице е висок процент отменени съдебни решения (20%) – некачествен резултат на съдебната дейност. Една пета (20%) са прекратените съдебни дела и липсва анализ и обяснение за причините. Висок дял на противоречива съдебна практика и липса на предвидимост на съдебните решения. Наблюдава се свръхконцентрация на власт – анонимизиране ненужно на НЕлични данни на политици на висши държавни длъжности (кметове, заместник-кметове, областни управители, заместник-областни управители, общински съветници). Разглеждане на съдебни дела с участие на роднини и партийни другари – съмнения за конфликт на интереси.

Концепцията на кандидат за заемане на длъжността „административен ръководител на Административен съд Разград“ Светла Робева е с обем 11 стандартни страници и съдържа 4 части. Текстът е с кратък обем, семпло излъчване и преразказ на Акта от комплексна планова проверка на Инспектората на ВСС от 2022г. (изх.№ПП–22-43/01.09.2022г.). Разочарованието от механично подредените думи в Концепцията на Светла Робева се засилва от липсата на обективна конкретика и професионална самооценка, което подкрепя  усещането за безпомощност и неувереност. Текстът на Концепцията натрапчиво се опитва да убеди Висш съдебен съвет, че авторът е един кристално чист съдия с високи професионални качества и етични стандарти.

Очевидни са скромните възможности на автора на Концепцията за стратегическо управление, което контрастира на претенцията за ръководи още 5 години Административен съд Разград. За хората от град Разград и Лудогорието съдия Светла Робева не е добър пример за съдия. Тя е останала някъде в ранните 90 години на XX век, когато навлизаше в професионалното поприще на младши прокурор. Едва ли научи много уроци и като държавен обвинител в Районна прокуратура Разград.  

Ние, читателите, гражданите, експертите можем да четем текста със снизхождение и разбиране за качествата на кандидата за втори мандат Светла Робева.

Пълен текст на Становището за съдия Светла Робева