Център за съзидателно правосъдие

Как се харчат над 2 милиона лева народни пари в Разград?

Гражданите на Разград нямат право да знаят истината  

Относно: Съдебно дело срещу отказ на Областния управител на Разград Драгомир Златев да предостави доклад от извършена финансова инспекция от АДФИ на проведена обществена поръчка за ремонт на джамията Ибрахим Паша в град Разград.

На 15.02.2023г. от 10.00ч. е насрочено съдебното дело, с което Сдружение “Център за съзидателно правосъдие” оспорва отказ на Драгомир Златев – областен управител на област Разград да предостави от Агенция за държавна финансова инспекция, Доклад № ДИД7РЗ-5/19.08.2022г.

След отправено писмено заявление, Драгомир Златев – областен управител  на Област Разград, отказва да предостави обществена информация (решение № АСД-22-002/30.11.2022г.) с мотиви, че поради засягане на интереси на трети лица, които изрично са отказали предоставянето на исканата информация по смисъла на чл. 37, ал.1, т.2 от ЗДОИ.

Агенцията за държавна финансова инспекция е констатирала сериозни нарушения – общо 5 „индикатори за измама“ по смисъла на §1, т.9 от ДР на ЗДФИ, както и 13 на брой нарушения на ЗУТ, ЗОП  и Закона за културното наследство. 

 

Пълния текст на документа може да прочете тук.