Център за съзидателно правосъдие

Георги Милков окончателно спечели дело срещу Община Разград

Изпълнителният директор на СНЦ „Център за съзидателно правосъдие“ – Разград Георги Милков окончателно спечели дело срещу Община Разград. Производството стартира по негова жалба срещу проведен конкурс за социална услуга.

В процедурата за възлагане управлението на Звено „Майка и бебе“ за срок от 5 години участвали ръководеното от него сдружение и СНЦ „ЖАНЕТА“ – Разград. Със заповед на заместник-кмета на Разград Добрин Добрев от 24 юли 2020 година втората организация била определена за спечелила конкурса.

Още тогава Милков оспорил заповедта пред Административен съд – Разград с претенции, че е незаконосъобразна, а процедурата – опорочена, но жалбата му била отхвърлена като неоснователна. Спорът продължил пред Върховния административен съд, който отменил решението на първата инстанция и върнал делото за ново разглеждане от друг състав на съда.

В хода на новото производството, магистратите тук приеха, че процедурата действително проведена в нарушение на закона.

От решението по делото стана ясно, че всички членове на конкурсната комисия, оценявала предложенията, тогава подписали декларации, че нямат конфликт на интереси с кандидатите.

Председател на въпросната комисия била Милена Орешкова в качеството си на заместник-кмет по хуманитарните дейности към онзи момент.

Милков обаче твърдеше, че има данни, които създават съмнение за обективността й.

С тези му претенции съдът се съгласи, като прие че се подкрепят от събраните по делото доказателства – Орешкова и съпругът й били приемни родители, като семейството получавало възнаграждение в размер на 150 % от минималната работна заплата за отглеждане на детето. Именно на сдружение „ЖАНЕТА“ пък с обществена поръчка Общината била възложила да извършва специализирани обучения и супервизии на приемните семейства. Сред родителите, преминали наблюдение и контрол била и Орешкова.

„Установените отношения пораждат съмнение в нейната безпристрастност при проверка на допустимостта и оценяване на предложението на този участник. Предвид това участието й в работата на комисията е в противоречие с принципа за безпристрастност“, реши съдът в Разград.

Според магистратите процедурата била опорочена и от други фактори – СНЦ „ЖАНЕТА“ не отговаряла на нормативно установените условия и обявените изисквания на Община Разград.

Съгласно стандартите, утвърдени от ресорния министър, за функциониране на тази социална услуга е необходимо в екипа да има медицинска сестра. Сред специалистите, посочени в предложението на „ЖАНЕТА“ обаче, липсвал такъв. Освен това от сдружението не приложили автобиографии на хората, които ще изпълняват услугата, а само биографични данни за степента и вида на образованието им и съответния опит и квалификация.

Последното нарушение, установено от съдиите, бе свързано с липсата на предварително утвърден и обявен начин за оценяване на предложенията на кандидатите. Посочени били само критериите и максималния брой точки, които могат да се получат за тях, но не и обективните показатели, на база на които ще се оценява. Заради липсата на количествени измерения не ставало ясно при какви обстоятелства оценката ще бъде минимална, средна или максимална. Така се давала изключителна свобода за интерпретации и субективно оценяване.

На тези основания Административният съд в Разград прие че заповедта, с която услугата е възложена на СНЦ „ЖАНЕТА“ противоречи на процедурните правила и норми и следва да се отмени, а преписката да се върне за ново произнасяне при спазване на дадените указания по тълкуването и прилагането на закона.

С решението, постановено миналото лято, Община Разград бе осъдена да заплати на Центъра за съзидателно правосъдие и сторените деловодни разноски от 1510 лева.

Съдебният акт обаче бе оспорен пред Върховния административен съд от местната управа, която остана недоволна от него.

След като са се запознали с материалите по делото, магистратите от втората инстанция са приели, че действително при провеждането на конкурса са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. На тези основания те са оставили в сила решението на Административен съд – Разград, като са осъдили Община Разград да плати на Сдружение „Център за съзидателно правосъдие“ разноски в размер на 800 лева.

Екип 7