Център за съзидателно правосъдие

Заплатите на зам.-кметовете на Разград се оказаха тайна, Милков заведе дело и за тях

Поредно дело по Закона за достъп до обществена информация, заведено от изпълнителния директор на Сдружение „Център за съзидателно правосъдие“ Георги Милков, ще решава Административният съд в Разград.

И този път ответник в спора е Община Разград, а поводът е поискана от Милков справка, касаеща четиримата заместник-кметове и секретаря на местната управа. В заявление от 11 септември тази година той помолил да му бъде предоставена информация за: изплатени работни дни, начислени суми за възнаграждения – общо и по месеци, ползван отпуск – платен годишен, служебен и за общо заболяване, брой, цел и продължителност на служебните пътувания, размера на командировъчните разходи в страната и чужбина – независимо кой е отправил поканата и заплаща разходите, както и изплатени суми за тях.

Заявената справка била за периода от начало на мандата през ноември 2019 г. до август 2020 г. и с изричното уточнение да се изготви поименно.

Последвал обаче частичен отказ с мотив, че исканата информация е служебна, че предоставянето й би довела до разкриване на лични данни и други подобни. Заплатите на четиримата заместник-кметове и секретаря се оказали донякъде тайна. Милков получил

справка за това колко общо са получили петимата за целия период – 124 879.17 лева, както и колко общо са стрували на бюджета на месец.

Информирали го и за командировките на Добрин Добрев /9 бр. за общо 1442.12 лв./, Полина Иванова /1 бр. за 10 лв./, Мирослав Грънчаров – /7 бр. за 253.90 лв./, Милена Орешкова /7 бр. за 657 лв./ и секретаря Нели Добрева /3 бр. за 40 лв./. Петимата ползвали общо 61 дни отпуск.

В жалбата си до Административен съд – Разград Георги Милков е поискал частичния отказ на кмета на община Разград да се предостави обществена информация да бъде отменен.

Делото вече е гледано и предстои съдът да се произнесе с решение.

Мила КЮЛЮМОВА, в-к Екип 7  02 декември 2020