Център за съзидателно правосъдие

„Едно сърце-две лица“ е публикуван и в електронен вариант

Истински житейски истории от работа по случаи на домашно насилие „Едно сърце-две лица“ е достъпен и като електронна книга в интернет. “Цялостното съдържание на сборника има многофункционално въздействие и може да бъде полезно за широк кръг читатели. На първо място се отнася за професионалисти, които могат да черпят богат опит, знание и мотивация от добрите практики. Сборникът би могъл да се ползва и като четиво, което популяризира работата на помагащите специалисти при работа със случаи на домашно насилие. Не по-малко би било значението му и за пострадали, на които може да даде насока и надежда за спасение. С публикуване на сборника се обогатява  методическата литература по консултиране и социална работа, което може да бъде полезно и в обучението и квалификацията на помагащи специалисти от полето на социалните и педагогически сфери.”, Проф. д-р Нели Бояджиева, СУ „Свети Климент Охридски“

 

Изтегли от тук