Център за съзидателно правосъдие

STIKER_MF090720last

Сдружение “Център за съзидателно правосъдие” е доброволен и независим ресурсен център в подкрепа на гражданския сектор в България, като продължава традициите на организация, създадена през 1996г. Центърът за съзидателно правосъдие в Разград е популярен с партньорства за превенция на домашното насилие, гражданско наблюдение на политики и подкрепа за уязвими групи.

Дори да помогнем само на един човек - той е спасен.

Домашно насилие е всеки акт на физическо, психическо или сексуално насилие, както и опитът за такова насилие, принудителното ограничаване на личната свобода и на личния живот, извършено спрямо лица, които се намират или са били в семейна или родствена връзка, във фактическо съпружеско съжителство или които обитават едно жилище (Закон за защита от домашно насилие/ЗЗДН). За психическо и емоционално насилие върху дете се смята и всяко домашно насилие, извършено в негово присъствие (чл.2, ал. от ЗЗДН).

ПОТЪРСИ ПОМОЩ
 1. Министерство на вътрешните работи (телефон за спешни обаждания 112): Аз съм жертва на домашно насилие, помогнете ми!
 2. Център за спешна медицинска помощ (телефон за спешни обаждания 112): Имам наранявания от нанесен побой, помогнете ми!
 3. Семеен лекар, болница, здравен център: “Имам наранявания от нанесен побой, помогнете ми!
 4. Консултативен център по проблемите на домашното насилие в Разград (тел. 0898552688): Аз съм жертва на домашно насилие, помогнете ми!
 5. Дирекция Социално подпомагане. Аз съм жертва на домашно насилие, помогнете ми!
 6. Адвокат:Аз съм жертва на домашно насилие, какви са правата ми?

ЗА ДА ПОЛУЧА СЪДЕБНА ЗАЩИТА ПРИ ДОМАШНО НАСИЛИЕ, Е ВАЖНО ДА ИМАМ:

 1. Медицински документи за установено домашно насилие (от предишен случай); издава се от личен лекар, съдебен лекар, спешен център, медицински център, болница (може и от предходни години!).
 2. Протокол за предупреждение (чл. 65 от ЗМВР); издава се от районен инспектор на МВР, дежурен полицай в РУ на МВР или от патрул/охранителна полиция; може и от предходни години!
 3. Акт за раждане на децата до 18 г. (непълнолетни деца);
 4. Удостоверение за сключен граждански брак;
 5. Удостоверение за родствени връзки;
 6. Акт за собственост на имот/нотариален акт;
 7. Трите имена и телефон за контакт на свидетели на извършеното домашно насилие;
 8. Трите имена, ЕГН и адрес на извършителя на домашно насилие (от лична карта);
 9. Настоящ адрес на извършителя, на който да бъде призован;
 10. Заповед за защита, издадена от Районен съд за предишен инцидент;
 11. Други документи според потребностите и спецификата на акта на домашно насилие.

СЪТРУДНИЧЕСТВО

 1. Консултативен център по проблемите на домашното насилие в Разград работи в тясно взаимодействие с полицейските служби, съд, прокуратура, дирекции „Социално подпомагане“, общини, кметове на населени места, както и всички заинтересовани страни.
 2. Местен механизъм за приложение на Закона за защита от домашно насилие в област Разград (2011г.) е основен инструмент в случай на домашно насилие върху дете или пълнолетен гражданин;
 3. Областен съвет за превенция на домашното насилие към областния управител на област Разград (2016г.) е консултативен орган за планиране и прилагане на политики за ограничаване и намаляване на новия социален феномен в Лудогорието.

Консултативен център по проблемите на домашното насилие предлага:

 1. Достъп до професионална помощ и подкрепа на пострадали от домашно насилие;
 2. Безплатна социална, психологическа и юридическа подкрепа;
 3. Безплатно участие във Възстановителна програма за пострадалите и Специализирана програма за извършители на домашно насилие;
 4. Достъп до индивидуална и групова работа на пострадалите.
 5. Съдействие при подготовка на документи за издаване на Заповед за незабавна защита по ЗЗДН;
 6. Процесуално представителство пред компетентния районен/окръжен съд;
 7. Опазване тайна по отношение на сигналите за домашно насилие.
viber_изображение_2024-05-14_21-56-33-324
ОДМВР – Разград: Възможно ли е щадящо правосъдие за деца – тема на дискусионна среща В ОДМВР-Разград

Полицейски служители от Охранителна и Криминална полиция, инспектори Детска педагогическа стая и началниците на трите Районни управления в ОДМВР-Разград се включиха в дискусионна среща за …

Домашно насилие! СТОП!

Програми за превенция на домашното насилие и функциониращ Консултативен център за подкрепа на пострадали и извършители.

Правосъдие близо до хората

Пилотни програми за гражданско наблюдение на съда и подкрепа на съдебната реформа, чрез проектни инициативи за подобряване на правосъдната система в България.

Инициативи в подкрепа на полицията

Партньорство с полицейските служби, в резултат на осъществени проектни инициативи за укрепване капацитета на правоохранителните органи

Наши партньори