Център за съзидателно правосъдие

За хората и институциите

Предимство на Център за съзидателно правосъдие е сериозният опит и трайно установено партньорство с администрацията. Работата с институциите е приоритет на Сдружението. По този повод ние поддържаме активна мрежа от професионалисти, които работят по проблема на домашното насилие в област Разград. Съществува добра комуникация за обмяна на актуална информация по темата за домашното насилие и работа по конкретен случай.

Учредител: Областен съвет за превенция на домашното насилие в област Разград (2016г.); Национална НПО мрежа за гражданско наблюдение на съда (2007г.); Национална мрежа на застъпниците за свобода на информацията (2008г.); ENAR– България, Европейска мрежа за борба с расизма (2007г.); Национална мрежа на Фондация Ана Линд (2009г.); Гражданската коалиция за устойчиво използване на фондовете на ЕС в България (2006г.); Регионалната мрежа “Полицията в близост до малцинствата” (2005г.), Националната мрежа “Полицията в близост до обществото“ (2004г.).