Център за съзидателно правосъдие

Домашно насилие

Сдружение „Център за съзидателно правосъдие“ повишава обществената чувствителност към проблемите на домашното насилие, с фокус информационни кампании сред младите хора. Организирани са поредица от тематични срещи, обучения, ден на отворени врати, проектни инициативи, списване на вестник, създаване на Мрежа от училища, които казват СТОП на домашното насилие в област Разград (2018г.).

Над 1000 потърпевши от домашно насилие са потърсили помощ в Консултативния център по проблемите на домашното насилие и са предоставени над 6000 консултации (2005-2021). В районните съдилища в градовете Разград, Исперих, Кубрат, Карлово, София са заведени повече от 500 съдебни дела по Закона за защита от домашното насилие с помощта на Консултативния център, като в над 85% от случаите магистратите постановяват мерки за защита на пострадалите.

През 2019г. е осъществена най-голямата частна инвестиция в социалния сектор в община Разград. Инвестицията на гражданска организация е повече от 1% от бюджета на община Разград (450 000лв.). Сключен е договор за ремонт на сграда за кризисен център в община Разград, общинска собственост (30.08.2018г.). Финансирането на инициативата е от фонда на Офиса за военно сътрудничество, Програма за хуманитарна помощ на Посолството на САЩ в България/NAVFAC (254 000 долара). СНЦ „Център за съзидателно правосъдие“ е автор на проектното предложение и заедно със СНЦ „Център за подкрепа на жени в село Стражец“ са бенефициенти на ремонтираната сграда на бившата здравна служба. Одобрен е проект на СНЦ „Център за съзидателно правосъдие“ с партньор СНЦ „Център за подкрепа на жени в село Стражец“, които предоставят социални услуги по закона за защита от домашното насилие.

През 2021г. Консултативен център по проблемите на домашното насилие в Разград е оказал подкрепа на 52 пострадали от домашно насилие (от които 9 малолетни и непълнолетни) и 26 извършители на домашно насилие от област Разград. По пол жертвите са 48 жени и 4 мъже. Всички 26 извършители на семейно насилие са мъже. Във Възстановителна програма за пострадали от домашно насилие са включени 41 семейства с деца. През 2021 г. са  издадени 22 съдебни заповеди за защита от районни съдилища и 6 направления от Дирекция „Социално подпомагане“ за 47 пострадали и извършители, насочени към Консултативен център по проблемите на домашното насилие в Разград.

Десет пилотни училища от област Разград прилагат Програмата за превенция на домашното насилието в училище, изготвена от Центъра за съзидателно правосъдие в Разград и одобрена от областния управител (2017г.). Програмата е важна част от приоритетите на Областния съвет за превенция на домашното насилие в Разград.

През 2019г. започна информационна кампания „Да заключим домашното насилие!” Консултативният център по проблемите на домашното насилие отпечата 1000 нови информационни плаката („Тя не може да говори, но ние няма да мълчим“,), 2000 дипляни с конкретна информация за видовете безплатна помощ, които екипът от експерти, сътрудници и доброволци на организацията (социални консултанти, юристи и психолози), оказват на пострадалите. Подготвени са 2000 тематични календарчета за 2020 година с координати на Центъра за съзидателно правосъдие, иновативната социална услуга Консултативен център по проблемите на домашното насилие, номера на горещата телефонна линия, на която денонощно Центърът приема и насочва по компетентност сигнали от и за пострадали от домашно насилие. Кампанията „Да заключим домашното насилие!” се организира в изпълнение на Годишен план за 2019г. и Насоки за действие по превенция на домашното насилие, 2019-2021, Областен съвет за превенция на домашното насилие в област Разград.