Център за съзидателно правосъдие

Социални услуги

Консултативният център по проблемите на домашно насилие в Разград  съществува от месец май 2008г., като иновативна социална услуга в общността (към Центъра за съзидателно правосъдие). Социалната услуга функционира на база удостоверение от Агенция за социално подпомагане и лиценз от Държавна агенция за закрила на детето. Гореща телефонна линия за съвети и консултации за пострадали от домашно насилие: 098552688 работи от 2008г. години към Консултативния център, с подкрепата на местния вестник „Екип 7”.

Основна цел на Консултативния център е да предоставя услуги и програми за възстановяване на жертвите на домашно насилие и техните семейства в област Разград, разработване и прилагане на специализирани програми за извършители на насилие.

В Консултативния център е създадена Служба за жертви и извършители на домашно насилие за изпълнение на мерките по чл. 5, ал. 1, т. 5 и 6 от Закона за защита срещу домашно насилие. В област Разград се прилагат специализирана програма за извършители на насилие и програма за възстановяване на пострадали от домашно насилие, в изпълнение на мерките по ЗЗДН (от 2006г.).

Специализираните услуги на Консултативния център включват социална подкрепа, консултиране, рехабилитация и правна помощ на жертвите на домашно насилие. В Консултативния център се предоставя: безплатна социална подкрепа; безплатна правна помощ и юридическа подкрепа; безплатни индивидуални и групови консултации с психолог; гореща телефонна линия за съвети и консултации. Извършители на домашно насилие посещават специализираните програми на Консултативният център, след задължително указание на съда.