Център за съзидателно правосъдие

Гражданска активност

Отчетността започва с прозрачността, Джон Болтан, бивш постоянен представител на САЩ в ООН

Ние подкрепяме местната общност чрез развитие на силен гражданско сектор, ефективни социални услуги, отзивчиви институции, отговорни местни власти, качествено образование, възможности за свободното време в област Разград.

Център за съзидателно правосъдие е носител на наградата Златен ключ за достъп до обществена информация за 2007г. за съществен принос за подобряване на прозрачността в местната власт. Отличен е с грамоти за активно използване на закона за достъп до обществена информация/ЗДОИ и водене на дела за достъп до информация с голямо обществено значение от Програма Достъп до Информация (2005г., 2006г., 2013г.).

Наблюдава се положителна промяна в редица административни практики, в резултат на спечелени повече от петдесет съдебни дела по ЗДОИ срещу институции от изпълнителната, съдебната и местна власт.

Център за съзидателно правосъдие много активно използва Закона за достъп до обществена информация (от 2004г.). Получени са повече от 10000 страници официални документи от контролни институции (Сметна Палата, Висш съдебен съвет, Главна прокуратура, съдилища, Агенция за държавна финансова инспекция, Община Разград, община Лозница, община Самуил).

Център за съзидателно правосъдие има 20 години опит в проекти по информиране и въвличане на обществеността в обсъждания на важни въпроси. Проведени са 60 информационни срещи, 36 брифинг-срещи и 50 пресконференции; направени са над 200 публикации в печатни медии и 70 излъчвания в електронни медии (2010-2016). Експерти на организацията са участвали самостоятелно в 25 публицистични предавания, 30 интервюта и са били част от 24 обществени дискусии, организирани от местни и централни медии.