Център за съзидателно правосъдие

Проекти

Партньор в проект “Свобода зад решетките” – Проектът се финансира от Министерството на правосъдието, Програма BG 15 „Корекционни услуги, включително без прилагане на мерки за задържане”, изпълняван от СНЦ „Младежки форум 2001 – Разград”, финансиран от Норвежки финансов механизъм
март 2015г. – април 2016г.

Проект “Център за социална рехабилитация и интеграция – Лозница” – Проектът се финансира от Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и Република България
януари 2011 – декември 2011.

“Програма ФАР Гражданско общество 2002” – Предоставяне на техническа помощ за управление на грантова схема, укрепване на капацитете и обучение за НПО в Североизточна България. Член на консорциум, управляван от Фондация “Ресурсен център” – с подкрепата на Европейския съюз,
септември 2004г. – септември 2006г.