Център за съзидателно правосъдие

“Образование за лидери и граждани” – с подкрепата на Фондация “Развитие на гражданско общество,
февруари – септември 1999г.