Център за съзидателно правосъдие

Проект “Прозрачност на местната власт” – с подкрепата на „Коалиция 2000“,
април – юни 1999г.