Център за съзидателно правосъдие

Програма за спешна социална помощ – 500 и 5000 – Делегация на Европейската комисия в България,
1997г. – 1998г.