Център за съзидателно правосъдие

Кампанията за модерно законодателство за нестопанските организации – с подкрепата на Институт “Отворено общество”,
март 1999г.