Център за съзидателно правосъдие

Проект “Създаване на обществен фонд за развитие” – Фондация “Развитие на Гражданското Общество” финансира пилотен проект за България в подкрепа на гражданското развитието.