Център за съзидателно правосъдие

Новини

Новини
Сигналите за домашно насилие нараснали три пъти за година
Новини
Професионалисти се запознаха с най-голямата инвестиция в социалния сектор в община Разград
Новини
“Тя не може да говори, но ние няма да мълчим!”
Новини
Силно вярвам, че грижата за слабите, болните, онеправданите и наранените… безспорно е наша ценност
Новини
Гражданска организация осъди община Самуил за отказана информация
Новини
Разкриване на Кризисен център за жертви на домашно насилие е постижима цел през 2020г.
Новини
Готов е Кризисният център за жертви на домашно насилие и трафик
Новини
„Гореща“ телефонна линия за подкрепа при кризисни състояния откри Центърът за съзидателно правосъдие в Разград
Новини
Кризисен център за жертви на домашно насилие се изгражда в Разград