Център за съзидателно правосъдие

Новини

Новини
“Тя не може да говори, но ние няма да мълчим!”
Новини
Силно вярвам, че грижата за слабите, болните, онеправданите и наранените… безспорно е наша ценност
Новини
Гражданска организация осъди община Самуил за отказана информация
Новини
Разкриване на Кризисен център за жертви на домашно насилие е постижима цел през 2020г.
Новини
Готов е Кризисният център за жертви на домашно насилие и трафик
Новини
„Гореща“ телефонна линия за подкрепа при кризисни състояния откри Центърът за съзидателно правосъдие в Разград
Новини
Кризисен център за жертви на домашно насилие се изгражда в Разград
Новини
Областният съвет за превенция на домашното насилие заседава по актуални въпроси
Новини
Консултативен център по проблемите на домашното насилие да получи престижна награда за социална работа