Център за съзидателно правосъдие

Новини

Новини
НОМИНАЦИЯ За Агенция „Пътна инфраструктура“ към МРРБ в категорията „Институция, която не изпълнява задълженията си по ЗДОИ и грубо нарушава правата на гражданите по ЗДОИ“
Домашно насилие
Съобщение за стартиране на проект „Спасение“
Новини
Мълчаливият отказ на ВиК Разград е отменен от съда
Новини
Хранилка ли са „малките обществени поръчки“?
Новини
Гражданско сдружение иска по-голяма прозрачност при провеждането на обществените поръчки в област Разград
Обществена информация
Отказът на председателя на АПИ е отменен от съда в Разград
Обществени поръчки
Корупционни практики при провеждане на обществените поръчки идентифицира проект „Граждански наблюдател в Разград“:
Обществени поръчки
Защо Кметът на община Лозница не е осигурил достатъчна защита на финансовите интереси на общината?
Обществени поръчки
Защо една фирма печели всички пари за ремонти на пътища в Община Завет?