Център за съзидателно правосъдие

Новини

Домашно насилие
Съобщение за стартиране на проект „Един необичаен час“
Новини
Прокуратурата в Разград опитва да скрие зад следствена тайна как са изхарчени 2 милиона лева за ремонт на джамия
Новини
Съдът в Разград пита Прокуратурата да стане ли публичен доклад на Агенция за държавна финансова инспекция за изхарчени 2 милиона лева
Домашно насилие
Национално измерение по защитата от домашно насилие
Новини
Съдебен процес за отказана обществена информация за ремонт за 2 милиона лева започна в Разград
Домашно насилие
Грозен, но потаен социален феномен, без точни видими размери
Новини
Може ли фактура да застраши националната сигурност?
Новини
Пълначки за партийни суджуци
Гражданска активност
Въпроси към съдия Светла Робева – кандидат за длъжността „административен ръководител на Административен съд Разград“