Център за съзидателно правосъдие

Приемственост и оптимизъм са ключовите послания на Управителния съвет

С признателност пожелаваме на добър час на адвокат Надежда Василева, която беше член на Управителния съвет от 2007г. до 2021г. Адвокат Василева оказа активна подкрепа при гражданско наблюдение на съдилищата в България и беше поканена да се присъедини към Центъра за съзидателно правосъдие, като подкрепяше безрезервно каузите на сдружението. Адвокат Надежда Василева беше  председател през последните 3 години, продължи традициите и успешно постави мост към новия етап на развитие.

Новоизбраният председател на Управителния съвет е адвокат Димо Борисов, който всички познаваме от 2006г. от инициативите за подкрепа на жени, гражданско наблюдение на съда и превенция на домашното насилие. Димо Борисов ще довърши мандата на Надежда Василева до лятото на 2023. Признателни сме на адвокат Димо Борисов за сериозната работа през последните 15 години по всички проектни инициативи на Центъра за съзидателно правосъдие.

Приветстваме сред нас новоизбраният член на УС Адриана Вълкова, която с нетърпение очаква да се включи активно в дейността