Център за съзидателно правосъдие

Георги Милков загуби общински конкурс за социална услуга, оспори го в съда

Изпълнителният директор на СНЦ „Център за съзидателно правосъдие“ – Разград Георги Милков изгуби общински конкурс за социалната услуга и го оспори съда.

В процедурата за възлагане управлението на Звено „Майка и бебе“ за срок от 5 години участвали ръководеното от него сдружение и СНЦ „Жанета“ – Разград. Със заповед на заместник-кмета на Разград Добрин Добрев от 24 юли 2020 година втората организация била определена за спечелила конкурса.

Още тогава Милков оспорил заповедта пред Административен съд – Разград с претенции, че е незаконосъобразна, а процедурата – опорочена, но жалбата му била отхвърлена като неоснователна. Спорът продължил пред Върховния административен съд, който отменил решението на първата инстанция и върнал делото за ново разглеждане от друг състав на съда.

Сега, в хода на новото производството, магистратите са счели, че процедурата действително проведена в нарушение на закона.

От решението по делото става ясно, че всички членове на конкурсната комисия, оценявала предложенията, тогава подписали декларации, че нямат конфликт на интереси с кандидатите.

Председател на въпросната комисия била Милена Орешкова в качеството си на заместник-кмет по хуманитарните дейности към онзи момент.

Според Милков обаче имало данни, които създават съмнение за обективността й. Тези му твърдения се подкрепят от събраните по делото доказателства, е счел съдът – Орешкова и съпругът й са били приемни родители, като семейството получавало възнаграждение в размер на 150 % от минималната работна заплата за отглеждане на детето. Именно на сдружение „ЖАНЕТА“ с обществена поръчка Общината била възложила да извършва специализирани обучения и супервизии на приемните семейства. Сред родителите, преминали наблюдение и контрол била и Орешкова.

„Установените отношения пораждат съмнение в нейната безпристрастност при проверка на допустимостта и оценяване на предложението на този участник. Предвид това участието й в работата на комисията е в противоречие с принципа за безпристрастност“, пише съдът.

Според магистратите процедурата била опорочена и от други фактори – СНЦ „ЖАНЕТА“ не отговаряла на нормативно установените условия и обявените изисквания на Община Разград.

Съгласно стандартите, утвърдени от ресорния министър, за функциониране на тази социална услуга е необходимо в екипа да има медицинска сестра. Сред специалистите, посочени в предложението на „ЖАНЕТА“ обаче, липсвал такъв. Освен това от сдружението не приложили автобиографии на хората, които ще изпълняват услугата, а само биографични данни за степента и вида на образованието им и съответния опит и квалификация.

Последното нарушение, установено от съдиите, е свързано с липсата на предварително утвърден и обявен начин за оценяване на предложенията на кандидатите. Посочени били само критериите и максималния брой точки, които могат да се получат за тях, но не и обективните показатели, на база на които ще се оценява. Заради липсата на количествени измерения не ставало ясно при какви обстоятелства оценката ще бъде минимална, средна или максимална. Така се давала изключителна свобода за интерпретации и субективно оценяване.

На тези основания Административният съд е приел че заповедта, с която услугата е възложена на СНЦ „ЖАНЕТА“ противоречи на процедурните правила и норми и следва да се отмени, а преписката да се върне за ново произнасяне при спазване на дадените указания по тълкуването и прилагането на закона.

С решението Община Разград е осъдена да заплати на Центъра за съзидателно правосъдие и сторените деловодни разноски от 1510 лева.

Съдебният акт може да се обжалва пред Върховния административен съд.

 

Копие на статия в-к Екип 7

Източник: Еип 7