Център за съзидателно правосъдие

Пир по време на криза или как мишките пируват в Разград

Kакви тайни крие Разградският градоначалник Бояджиев?

По време на криза добрите управници вземат мъдри решения. По време на криза, добрите управници помагат на слабите, болните и бедните..

Какво направиха през 2020г. добрите управници на Разград?

Помогнаха? Дариха? Или се намножиха?

Кметът Денчо Бояджиев с неговите 4 заместници и секретаря на община Разград струват на гражданите на Разград близо 30 000 лв. на месец.

Може ли Разград да си позволи този лукс по време на невиждане здравна и икономическа криза?

Аз съм Георги Милков, гражданин на Разград

Силно вярвам, че грижата за слабите, болните, онеправданите и наранените… безспорно е наша ценност.

Защо размишлявам на глас по тази тема бихте попитали?

Позволих си тези мисли, защото заместник-кметът Полина Иванова предлага гражданите да платим една излишна машина за 22 хил.лв., която Паркстрой си харесал по време на криза, разбира се…

На специализиран сайт[1] е посочена сумата 15 500лв. за РЕЗИСТОГРАФ.

Какви златни аксесоари ще се купят за още 7 500лв. – Полина Иванова не е посочила подробности за вид и цена.

Полина Иванова е подписала с кмета Бояджиев кредита за 7 млн. лв. през 2014г., по който сега разградчани плащаме над 200 000 лв. лихви годишно, за да имаме по-красиви и удобни улици…

Шест години по-късно сами си отговорете на какво прилича Разград?

Полина Иванова е в тази зала…

Можете да я поздравите лично за този героизъм!

Озеленителното  предприятие Паркстрой иска да му купим много необходим уред на прекомерна цена, която е равна на пенсията на 800 пенсионера, да тества дърветата в Разград колко са читави…

По време на невиждана досега национална криза, стотици и хиляди разградчани остават без работа, хиляди стари хора, деца, хора с увреждания имат нужда от помощ и подкрепа..

Разградската болница Свети Иван Рилски се пука по шевовете от болни от новия грип хора. Над 100 човека се нуждаят от специални грижи и медикаменти в момента.

Сега има належаща нужда от топла храна, медицински консумативи, лекарства, доброволци, добра дума, …

Да купуваш ненужен скъп уред по време на криза, е нечувано лицемерие и липса на обективна преценка.

На мястото на Полина Иванова, на мига бих изтеглил това предложение от дневния ред…

Правя предложение: Общински съвет Разград да гласува решение: Сумата за закупуване на РЕЗИСТОГРАФ на стойност 22 хил.лв. да бъде насочена целево към Домашен социален патронаж, който да предостави топла храна на нуждаещи се хора в този момент, като се разшири обхвата и в малките населени места на община Разград. Общински съвет Разград Възлага на Кмета на Разград да организира изпълнение на този трансфер до 31.12.2020г.

Миналата седмица присъствах на интересна театрална импровизация в тази зала… Заместник-кметът Добрин Добрев внесъл докладна записка за нов проект, който иска местния парламент да одобри за кандидатстване. За последните 12 месеца нищо не се е променило – първият заместник-кмет иска Общински съвет Разград да подпише отново празен чек на неговия началник. Информация за новия проект липсва, освен намерението да се иска максимален бюджет от близо 2 млн. лева за схематично разписани приоритети.

Общинският съветник Огнян Обрешков поиска информация за изпълнени проекти за интеграция на ромите по време на заседание на Комисия на Общински съвет Разград на 17/11/2020. Заместник-кметът Добрин Добрев и колегата му Полина Иванова извадиха от 9 кладенеца вода да обяснят как няма отчет за изхарчените до момента стотици и може би милиони евро.  Основният мотив на ресорния заместник-кмет беше, че имало много лични данни и не можело да се даде отчет… Информацията била от различни институции и нямало как да се обобщи. Спести подробности дали е правен опит за обобщение някога…

Двамата заместник-кметове кмет не обясниха защо администрацията на Кмета на Разград не може да даде отчет за свършеното за ромите и колко струва това усилие за минал период.

Изхарчени са милиони левове за интеграция на ромите – отчет няма… Пито – платено…

Но… има много нови проекти пак за интеграция на ромите в Разград, без да има никаква информация за бюджет и дейности…

Как може се планира надграждане с меки мерки, ако не се направи подробен анализ какво е постигнато до момента?

Уважаеми г-н Обрешков, бих желал да Ви предложа да посетите Административен съд – Разград на 25.11.2020 в. Тогава съдът разглежда жалба на Център за съзидателно правосъдие срещу отказа на Кмета на Разград Денчо Бояджиев да предостави информация за 17 проекта с европейски финансиране в нашата община. Проектите, за които ние питаме нашия градоначалник, са с бюджет над 30 милиона лева, но …Кметът не иска гражданите да знаят как са похарчени парите на европейските данъкоплатци…

Ваш дълг е г-н Обрешков, да бъдете на Първи ред утре в съдебната зала и лично да се запознаете с важна част от задълженията в Общинския съвет.

Информирам Общински съвет Разград и гражданите на нашата община, че нашият кмет Денчо Бояджиев крие информация и не иска публичност за разходите на европейските средства.

Предложение: Общински съвет Разград да отложи за ново разглеждане предложението за нов проект за интеграция на ромите, след като администрацията представи достатъчно информация за инициативата с дейности, обхват, резултати, екип за управление, бюджет.

 

Заради обществената значимост на темата, публикуваме пълния текст на изказването на Георги Милков пред сесията на Общински съвет – Разград. Изпълнителният директор на Център за съзидателно правосъдие Георги Милков заяви желание да направи изказване пред общинските съветници на Разград по време на сесията на Общински съвет – Разград, която се проведе на 24.11.2020г. Еднолично и в нарушение на Конституцията на Република България, за втори пореден път, Председателят на Общински съвет – Разград, Стоян Ненчев не позволи Георги Милков да присъства на сесията и да направи изказване, като гражданин, пред общинските съветници.

Съгласно чл.39, ал.1 от Конституцията Република България всеки има право да изразява мнение и да го разпространява чрез слово. Това право е гарантирано в ЗМСМА, чиито Чл. 28 от ЗМСМА е:  (1) Заседанията на общинския съвет и на неговите комисии са открити. По изключение общинският съвет може да реши отделни заседания да са закрити. (2) Гражданите могат да присъстват на заседанията на общинския съвет и на неговите комисии, като заемат специално определените за тях места.

Изказването е публикувано с незначителни съкращения и променено заглавие във вестник Екип 7, брой 27.11.2020г., https://ekip7.bg/2020/11/28/pir-po-vreme-na-kriza-ili-kak-se-harchat-parite-na-razgrad-nasred-pandemiyata

[1] https://www.koledzhikov.bg/product/rezistograf-iml-resi-pd500-50sm/, посетена на 24.11.2020г.