Център за съзидателно правосъдие

Международния ден за премахване на насилието над жените беше отбелязан в Разград

Ние сме част от прогресивното човечество, което с призива на ООН, обръщаме специален поглед към проблема с насилието над жените, като част от глобалния въпрос за неравенствата и стереотипите“, се казва в писмото на изпълнителния директор на Центъра за съзидателно правосъдие Георги Милков.

По повод Международния ден за премахване на насилието над жените (25.11.2020г.) Центърът за съзидателно правосъдие се обърна с призив към заместник-областния управител Евгени Драганов. В писмото специално се подчертава ролята на Областния съвет за превенция на домашното насилие в област Разград, като ключов консултативен орган за осъществяване на позитивни политики в тази област. Изразена е благодарност за подкрепата на Областния управител Гюнай Хюсмен и на Евгени Драганов, като заместник-председател на Областния съвет за превенция на домашното насилие.

Отправено е предложение Евгени Драганов, изпълняващ функции на областен управител, да изпрати поздравително писмо до всички членове на Областния съвет, които имат съществен принос през последните пет години темата за домашното насилие да бъде изведена в приоритет на областно ниво.

Отново се поставя на дневен ред темата за Кризисен център за пострадали от домашно насилие, като Първи приоритет за 2020г. на Областния съвет за превенция на домашното насилие в област Разград. „На днешния ден отново бих желал да поставя на дневен ред необходимостта от откриването на кризисен център за пострадали от домашно насилие в област Разград. Сградата е основно ремонтирана с дарение от американския народ и от една година очаква подкрепа от институциите.“ Споделя се необходимостта от закупуване на обзавеждане и оборудване на помещенията, като необходима следваща стъпка за убежището за жертви на физическо насилие.

Центърът за съзидателно правосъдие вдъхва оптимизъм на хората в Лудогорието. Гореща телефонна линия за подкрепа при кризисни състояния помага на хората в нужда в област Разград: 0898 552 688. Променената житейска ситуация налага нови решения за здравето и сигурността на гражданите, каквито са дистанционните форми на подкрепа и помощ. Разширени са формите на подкрепа, като са включени консултации и съвети при кризисна ситуация на горещ телефон.

Поставя се акцент в писмото и на засилената активност през последните години по проблемите на домашното насилие. Центърът за съзидателно правосъдие започна мащабна инициатива за превенция на домашното насилие през 2019г. Дейностите по разгръщане на кампанията активно продължават и през 2020г. със създаване на мрежа от поддръжници и въвличане на много обикновени хора. Вторият етап на кампанията включва организиране на локални инициативи за събиране на пластмасови капачки и ангажиране на предприемачи, образователните институции, местните власти и активни граждани.

Със събиране на стотици и хиляди пластмасови капачки, като част от инициативата „Да заключим домашното насилие!”, ще се осигурят част от необходимите средства за закупуване на обзавеждане и оборудване на кризисния център за пострадали от домашно насилие и трафик.

По време на Първия етап на кампанията „Да заключим домашното насилие!” се разпространяват информационни материали в институциите, до които ежедневно жертвите на домашно насилие могат да имат достъп – съд, полиция, прокуратура, социални служби, училища и детски градини, кметства, читалища, библиотеки. Експерти и доброволци на Консултативния център провеждат информационни срещи с ученици в различни училища, по време на които темата е предмет на разговори, дискусии, интерактивни уроци и решаване на тематични учебни казуси.

В рамките на кампанията „Да заключим домашното насилие!” Центърът за съзидателно правосъдие изготви 1000 нови информационни плаката, оформени с атрактивен дизайн в таблоиден формат. Под слогана „Тя не може да говори, но ние няма да мълчим“, постерите съдържат контакти на институциите, телефони, номер на горещата телефонна линия на Центъра и координати на организациите, към които пострадалите от домашно насилие могат да се обърнат и да потърсят помощ; информация относно адресатите, на които Консултативният център оказва интегрирана подкрепа, както и нужните документи, при защита от домашно насилие чрез завеждане на съдебно дело.

Кампанията стартира като част от инициативите за отбелязване на Международния ден за премахване на насилието срещу жените през месец ноември 2019г., който е част от съпътстващите 16 дни на активизъм срещу насилието, основано на пола. Цел на кампанията е да се повиши информираността на общността относно видовете домашно насилие, какви са начините и методите за успешно справяне с проблема, както и възможностите за оказване на интегрирана подкрепа.

Кампанията „Да заключим домашното насилие!” се организира в изпълнение на Годишен план за 2019г. и 2020г. на Областен съвет за превенция на домашното насилие в област Разград.

 

25.11.2020г.