Център за съзидателно правосъдие

Перспективата е в съвместните усилия и в това, което правим всичко заедно

Всички работихте кооперативно, със желание, със сътрудничество и това е най-големия ефект от нашата среща“ обобщи случилото се проф. Нели Бояджиева.

Повече от 30 представители на институции, които прилагат Закона за защита от домашното насилие (ЗЗДН) в град София и София област, участваха в тренинг за укрепване на сътрудничеството. В обучението се включиха 3 съдии, 3 прокурори, 20 служители на МВР, 2 адвокати, 1 юрист, 2 експерти от Агенция за социално подпомагане/МТСП, 1 експерт от Софийска община, 1 предприемач. Обучител беше професор д-р Нели Бояджиева от СУ „Климент Охридски“.

Обучението започна с целта, която включва анализ на актуални проблеми, обмяна на опит между хората от различните структури, свързани със защитата от домашно насилие и прилагането на ЗЗДН, беседи по истински случаи от практиката, работа в екип върху даден казус и др.

В началото участниците изразяваха мнения по картина „Разбити мечти“ на Никола Ангелов 12 клас, НУИ „Любомир Пипков“, гр. Плевен, като разсъждаваха какво изразява? какво е усещането? Според младия художник „творбата е с наименованието „Разбити мечти“, поради разбиването на психиката на децата при домашното насилие. Родителите са корен на любов и всеотдайност към децата, а не нагативна разрушителна сила. В очите на крехките създания, родителите са пример и модел за подражание, но в картината изобразените силуети са разрушителна психологическа атака срещу детето, което излива емоциите си чрез плач.

С игрови елементи всеки един от професионалистите с буквите от собственото име споделяше качество, отговарящо на характера му. Преди следващата сесия беше представено видеопослание на съдия Нели Генчева – Председател на Районен съд Разград, която прилага ЗЗДН от 2005г. Тя сподели „защо е важно различните институции да работят съвместно по проблема с домашното насилие?“ Съдия Генчева пожела на участниците „един успешен и вълнуващ ден, който да има голямо значение за бъдещата ви работа!“

Тенденции в случаите на Консултативния център по проблемите на домашното насилие в Разград сподели проф. Нели Бояджиева. Георги Милков представи в няколко основни теми какво се случи през последните години в полето на превенция и защита от домашното насилие: Истанбулската конвенция 2018г.; COVID-19 тенденциите; Тълкувателно решение на ВКС от 2020г.; Заповед на Главния прокурор от 2022 за Указанието за прилагане на ЗЗДН; инициативи на Център за съзидателно правосъдие – Кампания „Да заключим домашното насилие“, Създаване на Кризисен център за жертви на домашно насилие в Разград и Гореща телефонна линия.

Темата за насилието в семейството придобива актуалност през последните години в България, сподели Георги Милков. Всяка четвърта жена и всеки пети мъж твърдят, че са били жертва на домашно насилие, се посочва в представително проучване. Наблюдава се тенденция за увеличаване на съдебните дела за защита от насилие в семейството. Вероятна причина е въведените ограничения в социалния живот по повод COVID-19. Достъпът на правосъдие на гражданите и фирмите беше силно ограничен в рамките на повече от 12 месеца, след решение на ВСС съдебните заседания да се провеждат при закрити врати. Това решение беше в нарушение на Закона за съдебната власт и затова Съдийската колегия сама отмени своето незаконно решение през юни 2021г. след остро писмо на Центъра за съзидателно правосъдие.

Мнозинството от пълнолетните български граждани подкрепя промените в Наказателния кодекс, с които се криминализират всички физически и психически форми на домашното насилие. Налице е професионална и обществена дискусия по прилагане на ЗЗДН, седемнадесет години след неговото приемане (2005). Подготвен е законопроект за изменение и допълнение на ЗЗДН (2022). Направена е първа крачка за еднакво прилагане на закона с тълкувателно решение на върховната съдебна инстанция (2019).

Издаден е вътрешноведомствен документ от Главния прокурор на Република България – Указание за организация на работата на Прокуратурата на Република България по преписки и досъдебни производства, образувани по съобщения за домашно насилие, за закана за убийство и за нарушена заповед за домашно насилие (Заповед РД 02-09/30.04.2018г.), което е изменено през 2022г.

Един на всеки 23 пострадали от насилие в семейството подава жалба в съда и получава съдебна защита по ЗЗДН. Едва 2% от пострадалите от домашно насилие са потърсили подкрепа в системата за социална закрила (АСП), се установява при съпоставени най-висока и най-ниска стойност. Сериозна диспропорция се установява при анализ на данни за домашното насилие от МВР, МТСП (АСП) и Прокуратура. Създаден е Модел на случаите на домашно насилие в България на базата на информация за 7 различни показатели от дейността на компетентните институции, който може да бъде използван при формиране на политики за противодействие и защита до домашно насилие на национално ниво. Моделът на случаите на домашно насилие проследява показатели, брой, закономерности, връзки, въздействие на различни характеристики, свързани с домашното насилие.

Проф. Нели Бояджиева направи коментар на инструмента  САЖИ – вътрешни нагласи към насилието. Участниците попълниха самостоятелно карта, с което се провери нивото на толерантност на индивидуално ниво към жертвата на домашно насилие. Средностатистически България и Турция имат 35 точки по скалата на толеранс на САЖИ, като нормата е 25-30.  

В следващата сесия беше направено въведение в случаите на домашно насилие, като проф. Нели Бояджиева представи Сборника с истински истории по случаи на домашно насилие „Едно сърце – две лица“. Всички участници получиха екземпляр. Единият от авторите Георги Милков отговори на въпроси на участниците.

Действителни случаи от практиката на Консултативния център по проблемите на домашното насилие в Разград беше тема на следващо занятие. Участниците работиха в 5 малки групи, като всяка група разгледа по един действителен случай. Задачата бе да се създаде постер/презентация/графично изобразяване на казуса и неговото решение. Участниците се бяха запознали в дълбочина с казусите и изразиха своето мнение, спекулации, евентуално решение, грешки и правилни стъпки на институции. Всяка една от групите представи резултатите от своята работа, след което беше направен общ коментар от проф. Нели Бояджиева. Тя сподели впечатлението си за обучението „Обменяхме опит, въпроси, съмнения, постижения, ценности, страхове … Безнадеждността и безперспективността останаха малко на заден план.

Имало едно време едно място, където никой с никого не се бил срещал и изведнъж…“ започна финалната приказката на обучението проф. Нели Бояджиева.

Хапнали пица…“ (адвокат), „След като приключили с обяда, решили да свършат малко работа…“ (полицай), „Разгледали няколко случая, казуси, прочели приказки от преди и …“ (съдия), „Видели, че живота е много интересен и шарен, може да бъде и добър и лош…“ (полицай), „Когато работят заедно успяват да решат проблемите успешно…“ (съдия), „Срещнаха се различни професионалисти…“ (прокурор), „Най-страхотния екип, от който много неща научихме…“ (полицай), „Когато работят в екип могат да постигнат добри резултати…“ (прокурор), „И разбрали всички, че им предстои още много, много работа и срещи…“ (полицай) „И се разбрахме да работим със сърце и душа. Амин!“ (полицай)

 

 

 

Проект „Спасение!“ се изпълнява по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. №93-00-127/15.08.2022г., сключен с Министерство на правосъдието