Център за съзидателно правосъдие

ОДМВР – Разград: Възможно ли е щадящо правосъдие за деца – тема на дискусионна среща В ОДМВР-Разград

Полицейски служители от Охранителна и Криминална полиция, инспектори Детска педагогическа стая и началниците на трите Районни управления в ОДМВР-Разград се включиха в дискусионна среща за представяне на проекта „Отвори очи“. Основната цел на проекта е създаване на Специализирана програма за обучение на съдии, прокурори, адвокати как да работят с деца (жертви, извършители, свидетели), които участват в наказателни производства. 
По време на работната среща бе изтъкнато, че полицейските служители са тези, които първи реагират на сигнали и осъществяват превантивна и възпитателна работа с малолетни и непълнолетни лица. Проектната инициатива представиха председателят на Център за съзидателно правосъдие Георги Милков и  адвокат Димо Борисов. Коментирано бе и прилагането на две европейски директиви, чието транспониране в българското законодателство е имитиращо. Предвидени са две обучения през есента на 2024 г., чийто фокус ще бъде средата за изслушване на деца и възможностите на специалното помещение (синя стая), което е оборудвано от 2018 г. в град Разград. 

До момента са проведени срещи със съдии от РС Кубрат и РС Разград, прокурори от Окръжна и Районна прокуратури – Разград, както и със социалните работници от ДСП в град Кубрат. 

След приключване на работните срещи и обученията е предвидено тестване (пилотиране) на програмата с местни участници в продължение на 3 месеца. Проектът разширява опциите на дългогодишната съвместна работа с полицията по защита на жертвите на домашно насилие и дисциплиниране на извършителите на насилие в семейството.

Встъпителни думи на д-р Георги Милков за проект „Отвори очи!“

Източник: БТА