Център за съзидателно правосъдие

Застъпничеството за правата на децата е непрекъснат ангажимент, каза д-р Милков от Центъра за съзидателно правосъдие в Разград

Застъпничеството за правата на децата не е еднократен акт, а непрекъснат ангажимент. Това каза изпълнителният директор на Центъра за съзидателно правосъдие в Разград д-р Георги Милков по време на откриването на работната среща за представяне на проекта „Отвори очи“. Домакин на дискусията бе Областната администрация в Разград. Зам.-областния управител Надя Йорданова приветства участниците в срещата, като изрази надежда да има конструктивен диалог, в който представителите на институциите, имащи отношение към защитата на децата, да представят предложенията и вижданията си по темата.

 Проектът на Сдружението е финансиран от фондация „Лъчезар Цоцорков“. Целта му е създаване на Специализирана програма за обучение на съдии, прокурори и адвокати как да работят с деца, които участват в наказателни производства. “Децата са нашето бъдеще, но и равноправни граждани, които заслужават нашето внимание, грижа и защита. В качеството на правоприлагащи органи, ние често сме първите, които се отзовават на сигнали за злоупотреба или насилие над деца. Ето защо е изключително важно да разберем правата, които притежават и да гарантираме, че тези права се спазват и зачитат във всички наши взаимодействия с тях“, посочи Милков. Той изрази надежда, че днешната дискусия ще бъде използвана като платформа за обмен на идеи и най-добри практики, така че да може отговорните институции да подобрят стратегиите си и да осигурят по-добра защита на децата в региона. 

Встъпителни думи на д-р Георги Милков за проект „Отвори очи!“

По време на дискусията бяха повдигнати въпросите какви права имат децата и защо е важно да бъдат отстоявани, как институциите се застъпват за правата на децата. Обсъдени бяха предизвикателствата, пред които са изправени професионалистите, когато работят с деца, участващи в наказателни производства, както и ролята на синята стая – специално оборудвано помещение за изслушване на деца, което е достъпно от 2018 г. в Разград. Коментирано бе и прилагането на две европейски директиви (2016/800, 2012/29). Важна част от дискусията беше обсъждането на ролята на Детска педагогическа стая, практики за изготвяне на оценка на потребностите на децата, опитът на Комисията за борба с противообществени прояви за малолетни и непълнолетни при изготвянето на оценките.

Зам.-областният управител Ивелина Игнатова, която бе модератор на срещата подчерта, че всички ангажирани институции обучават своите служители как да работят с децата жертви, свидетели, правонарушители в своите сфери на дейност. Тя изрази увереност, че проектът ще допринесе за споделяне на добър опит и нов фокус, насочен към интересите на децата. Като резултат от разработването и прилагането на програмата се очаква тя бъде поредната иновация, която област Разград ще даде като добра практика и да бъде полезна за страната, заявиха Георги Милков и Димо Борисов от Центъра за съзидателно правосъдие.

По проект „Отвори очи“ са планирани две обучения и поредица от работни срещи през есента на 2024 г., с които създателите на проекта целят институциите в областта на образованието, здравеопазването, обществения ред, социалната работа, правната общност и помагащите професии да повишат ефективността от сътрудничеството си. 

Дискусионна среща за представяне на проекта беше организирана и със служители от охранителна и криминална полиция, инспектори Детска педагогическа стая и началниците на трите Районни управления в Областната дирекция на МВР в Разград.

Кореспондент на БТА в Разград САДЕТ КЪРОВА