Център за съзидателно правосъдие

Оценявам високо отговорната и принципна гражданска позиция, която отстоявате през годините!

С тези думи областният управител на област Разград Драгомир Златев поздрави екипа на заключителния доклад „Любимците на местната власт“.

Уважаеми г-н Милков, Поздравявам Вас и екипа Ви от Център за съзидателно правосъдие, с успешното реализиране на проекта „Граждански наблюдател“!

Проектът допринесе за по-голяма прозрачност на обществените организации, които изразходват публични средства. Друго предимство на проекта е постигнатата по-голяма отчетност на финансите заради по-големия контрол, който се упражнява от контролните институции, дори и не само „Граждански наблюдател“. Проектът предизвика интереса в обществото и дадохте началния тласък.

Всеизвестен факт е, че корупцията е вредно и опасно обществено явление, което нанася сериозни щети на икономиката и социалната сфера. Корупцията спъва развитието и прогреса на страната, демотивира и обезверява гражданите. Затова инициативи като „Граждански наблюдател“ са от изключително значение. Те допринасят за създаването на механизъм за повишена отчетност при изразходването на обществени средства и увеличаване прозрачността в работата на публичните институции.

Убеден съм, че изнесените факти в заключителния доклад са обективни и правораздавателните и контролни органи, които сте сезирали, ще свършат отговорно своята работа!

Призовавам да не приключваме с „Граждански наблюдател” днес.

Гражданското наблюдение трябва да продължи, необходимо е, трябва да се надгражда. Направеното до момента е като основи на къща и следва да се пристъпи към следващото стъпало. Едно нещо хубаво не трябва да го забравяме. Законодателната власт да приеме предложените промени и да се преборим. Трябва  да има светлина в тунела, за да вървим напред. Касае се за публични средства и трябва да знаем как се разходват и дали е по законов път.