Център за съзидателно правосъдие

Кои са любимците на местната власт в Лудогорието?

Финален доклад по проект “Граждански наблюдател в Разград” представя анализ, изводи и препоръки на наблюдаващия екип на Центъра за съзидателно правосъдие. Докладът е изработен в резултат на граждански мониторинг на процесите на провеждане на обществени поръчки в област Разград, проведен в периода юли 2020 – юни 2022 година.

В обхвата са включени 7 общини с население 107 764 души. Общата площ на територията на област Разград (2 639,744 кв.км) представлява 17,62% от територията на Северен централен район за планиране. С най-голяма площ е община Разград (22,7% от територията на областта), следвана от общините Кубрат и Лозница, заемащи съответно 17,8% и 15,5%. С най-малка площ е община Цар Калоян, която заема 8,8% от територията на област Разград.

В настоящия доклад са включени обобщените резултати и изводи от гражданско наблюдение, което имаше задача да проучи механизмите за изразходване на публични средства чрез обществени поръчки в Лудогорието. Мониторингът проследи дейността на местните власти в седемте общини: Завет, Исперих, Кубрат, Лозница, Разград, Самуил и Цар Калоян, както и публични и секторни възложители по ЗОП от държавни институции, дружества, лечебни заведения, публичноправни организации.

Гражданското наблюдение на обществените поръчки е отговор на (не)ефективен контрол на процеса на обявяване, провеждане и възлагане на една поръчка по ЗОП. “Граждански наблюдател в Разград” няма претенции да осъществява надзор над възложителите по ЗОП, контролните институции, Прокуратурата или Сметна палата. Гражданската инициатива поставя на фокус належащата необходимост за прозрачно изразходване на огромни суми от нашите пари, на данъкоплатци.

Ние вярваме, че общите пари на гражданите са безценен ресурс за прогрес и развитие на обществото. “Граждански наблюдател в Разград” дефинира проблеми и предлага конкретни решения за по-добра прозрачност на публичните разходи при провеждане на обществени поръчки.