Център за съзидателно правосъдие

Гражданско сдружение проследи и публикува в доклад процесите на провеждане на обществените поръчки в област Разград

Гражданско сдружение проследи и публикува в доклад процесите на провеждане на обществените поръчки в област Разград. Дейностите бяха в изпълнение на проект „Граждански наблюдател“ на Центъра за съзидателно правосъдие (ЦНПО), с изпълнителен директор Георги Милков. Резултатите на наблюдаващия екип на ЦНПО по проекта бяха представени на заключителен обществен форум „Любимците на местната власт“. Пред участниците във форума председателят на сдружението Георги Милков каза, че антикорупционните инициативи на местно ниво дават надежда и упование на гражданите да имат високо доверие в държавата и институциите.

Модераторът на събитието адв. Хубав Соколов обясни, че мониторингът е осъществен в периода от месец юли 2020 до месец юни 2022 година. През този период са проучени механизмите за изразходване на публични средства чрез обществени поръчки на местните власти в седемте общини на областта, както и публични и секторни възложители по ЗОП от държавни институции, дружества, лечебни заведения, училища. Анализирани са процедури, в които има само по един участник в условията на липсваща конкуренция. На коментар са подложени и практиките на местната власт в Лудогорието да изразходват публични средства от бюджета и с финансиране по европейски програми. Проследена е и средата за създаване на конкурентни условия за насърчаване на достатъчно голям брой стопански субекти да участват в публични процедури по Закона за обществените поръчки (ЗОП).

Според данните от финалния доклад за периода на наблюдение, в Лудогорието са обявени 366 обществени поръчки. Най-голям дял има община Разград, а най-малко обществени поръчки е обявила община Лозница, каза Соколов при представянето на данните от доклада. Той посочи, че със съществуващ висок риск от корупционни практики са обществените поръчки на ниска стойност, които се възлагат директно. За седемте общини в област Разград общата стойност на платените за „малки“ обществени поръчки е 6 млн.лв., като сумата за период от година и половина според Соколов е доста стряскаща.

По време на срещата беше съобщено още, че за част от наблюдаваните процедури са подготвени сигнали до прокуратурата, които са възложени за проверки на полицейските органи, вкл. на Областната дирекция на МВР в Разград. В момента се работи по две досъдебни производства и няколко прокурорски проверки в резултат на подадени конкретни сигнали.

Адв. Димо Борисов, който е един от авторите на доклада представи пред участниците във форума негативните и положителни констатации и препоръки, направени в резултат на наблюдението. 

Събитието беше приветствано от областния управител на Разград Драгомир Златев, който сподели, че проектът е допринесъл за по-голяма прозрачност на всички институции и организации, които използват публични средства. 

Срещата беше уважена от представители на прокуратурата, съда, Строителната камара, граждани, кметове на населени места, както и представители на Фондация „Америка за България“, която е финансираща организация на проекта. Всички присъстващи получиха финалния доклад и допълнителни писмени информации. Беше прочетен и поздравителен адрес до изпълнителния директор на разградското сдружение Георги Милков от министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев.

 

САДЕТ КЪРОВА, БТА