Център за съзидателно правосъдие

Къде са 77 милиона за пътища?

Проект на Центъра за съзидателно правосъдие представи доклад, който показва резултатите от гражданско наблюдение на обществените поръчки в общините от област Разград. Целта е да се откроят тенденциите в работата на публичните възложители на обществени поръчки, както и на целия процес на подготовка, обявяване, провеждане и възлагане на изпълнението на сключен договор.

В документа, който беше обсъден на обществен форум, се задават въпроси като: Кои са любимците на местната власт в Лудогорието? Хранилки ли са малките обществени поръчки? Къде отидоха 77 милиона лева за пътища? И има ли тероризъм в Разград?

Отговорите можете да чуете в интервюто на Розалина Чернева с Георги Милков от Центъра за съзидателно правосъдие в Разград.