Център за съзидателно правосъдие

Наложително е кризисен център за пострадали от домашно насилие да има в Разград

Увеличаване обхвата на домашното насилие в условия на пандемия от COVID-19 изисква отговорни решения, смели действия и професионална грижа. Необходимо е информация да достига до различни социални групи и компетентни институции, както и до бизнесреди и неправителствените организации. Консултативен център по проблемите на домашното насилие в Разград предлага специализирана подкрепа, съвети и консултации на пострадали и извършители.

Основният ремонт на сградата, която е общинска собственост, е завършен през септември 2019 г. Финансирането е осигурено с подкрепата на Посолството на САЩ и е по проектно предложение на „Център за съзидателно правосъдие“ и „Център за подкрепа на жени в село Стражец“. Инициативата е на стойност 254 000 щатски долара, като това е най-голямата социална инвестиция в община Разград за 2019г. Сключен е договор за финансиране (№ 33191-18-P-0214 Strazhets Crisis Center Project) ремонт на сграда за кризисен център в община Разград, общинска собственост. Финансирането е от фонда на Офиса за военно сътрудничество, Програма за хуманитарна помощ на Посолството на САЩ в България/NAVFAC. Сградата е основно реновирана и оборудвана с климатични системи за отопление на всеки етаж.

Кой финансира ремонта на сградата за кризисен център за жертви на домашно насилие?

Ремонтът на кризисния център е извършен от фирма „Антех клон България КЧТ“, избрана от Офиса за военно сътрудничество на САЩ в България. Договорни отношения има между изпълнител-строителна фирма и възложител-Посолство на САЩ. Договорът за ремонтните дейности се съхранява при главния архитект на Разград, както и в администрацията на областния управител на Разград. Ресорният заместник-кмет и Главният архитект на Разград разполагат с пълната информация за ремонтните дейности, защото сградата е общинска собственост. Определен е общински служител, който извършва текущ контрол на място за спазване на българското законодателство. Община Разград е приела сградата след извършени ремонтни работи през 2019г. и разполага с 11 документа (4 сертификата, 3 протокола, 1 декларация, 1 конструктивно становище за оградата, 1 гаранционна карта за уредите, 1 екзекутивен проект на изпълнена електрическа инсталация).

Центърът за съзидателно правосъдие не е получавал сума за финансиране за кризисен център, не е избирал фирма за ремонт и не е извършвал ремонтни дейности.

Триетажната масивна сграда с разгърната площ от 104 кв. м. е напълно реновирана и реконструирана. Подменени са ел. и ВиК системите й, дограмата, вратите, подовите настилки, монтирана е локална пречиствателна станция в двора, изграден е нов покрив. Оборудвани са изцяло нови санитарни помещения на всеки от трите етажа с тоалетна, създадени са условия за почивка на персонала, обособени са три спални помещения с баня и тоалетна и кухня с пералня и оборудване. Около центъра е оформена градина с озеленяване и беседка, подобрена е и обкръжаващата среда, като са изградени нов широк тротоар и рампа за хора с физически увреждания.

Сдружение „Център за съзидателно правосъдие“ и сдружение „Център за подкрепа на жени в село Стражец“ са бенефициенти на ремонтираната сграда на бившата здравна служба в селото. Двете сдружения са наематели с дългосрочни договори в сградата-общинска собственост, с която се разпорежда Кметът на Разград.

Как проектът за кризисен център помага на местната общност?

От успешното осъществяване на проекта за кризисен център имат интерес всички заинтересовани страни:

  • Местната общност получава повече сигурност и възможности за социално включване за две нови уязвими групи – жертви и извършители на домашно насилие.
  • Община Разград създава нова социална услуга в общността и получава основно ремонтирана триетажна сграда със социални функции, в изпълнение на Стратегия за развитие на социалните услуги 2017-2021.
  • Община Разград получава нова подобрена социална инфраструктура в сградата на бившата здравна служба и прилежащата територия;
  • Център за съзидателно правосъдие и Център за подкрепа на жени в село Стражец развиват успешно своя потенциал с нови възможности за интегрирана подкрепа на пострадали и извършители на домашно насилие.
  • Осъществяват се успешно планирани мерки в стратегически документи на областно и общинско ниво, като се прилага интегриран подход.

На какъв етап е откриването в момента на кризисен център?

В момента приоритет е да се търсят възможности за осигуряване на средства за оборудване и обзавеждане, необходими за функционирането на Кризисния център и за одобряването на услугата като държавно-делегирана дейност.

Откриването на кризисен център за жертви на домашно насилие е приоритет в дейността на единствения в България Областен съвет за превенция на домашното насилие, чиито председател е областният управител на Разград. Разкриването на тази услуга в общината е част от Стратегията за развитие на социалните услуги в област Разград за периода 2016 – 2020 г.

Каква подкрепа предлага Консултативният център по проблемите на домашното насилие в град Разград?

Консултативен център по проблемите на домашното насилие в Разград е оказал подкрепа на 52 пострадали от домашно насилие (от които 9 малолетни и непълнолетни) и 26 извършители на домашно насилие от област Разград през 2021г. По пол жертвите са 48 жени и 4 мъже. Всички 26 извършители на семейно насилие са мъже. Във Възстановителна програма за пострадали от домашно насилие са включени 41 семейства с деца. През 2021 г. са  издадени 22 съдебни заповеди за защита от районни съдилища и 6 направления от Дирекция „Социално подпомагане“ за 47 пострадали и извършители, насочени към Консултативен център по проблемите на домашното насилие в Разград.

Над 1000 потърпевши от домашно насилие са потърсили помощ в Консултативния център по проблемите на домашното насилие и са предоставени над 6000 консултации (2005-2021). В районните съдилища в градовете Разград, Исперих, Кубрат, Карлово, София са заведени повече от 500 съдебни дела по Закона за защита от домашното насилие с помощта на Консултативния център, като в над 85% от случаите магистратите постановяват мерки за защита на пострадалите.           

Има ли отношение фондация „Америка за България“ с проекта за кризисен център?

Фондация „Америка за България“ финансира проектна инициатива на Центъра за съзидателно правосъдие за наблюдение на обществените поръчки. Проект “Граждански наблюдател в Разград” създава механизъм за повишена отчетност в разходване на обществени средства и увеличаване на прозрачността на публичните институции в област Разград, чрез огласяване на корупционни практики и злоупотреби. Фондация „Америка за България“ не е финансирала по никакъв начин проекта за кризисен център за пострадали от домашно насилие.