Център за съзидателно правосъдие

Кризисният център е приоритет за 2022 година

Центърът за съзидателно правосъдие продължава да представя приоритетите за работа през 2022г. Дискусиите се организират с партньори в Местния механизъм за приложение на Закона за защита от домашното насилие в област Разград.

Окръжният прокурор Тихомир Тодоров потвърди сериозната ангажираност на държавното обвинение в Лудогорието към процеса и превенция и защита от домашното насилие. Адвокат Димо Борисов, председател на Управителния съвет, изказа задоволство от подобрено сътрудничество с прокуратурата при защита от домашното насилие през последните 5 години. Споделени бяха интересни случаи, в които ключова роля за положително разрешаване е оказала съвместната работа на прокуратурата, полицията, съда, социалните служби и Центъра за съзидателно правосъдие.

Покана за посещение на Кризисния център за пострадали от домашно насилие от прокурори и служители в Окръжна и Районна прокуратури Разград отправи изпълнителният директор д-р Георги Милков. Визитата ще се осъществи през месец март 2022г. с участие на прокурори и служители, които в своята работа разглеждат случаи на насилие в семейството. Кризисният център за жертви на домашно насилие е изграден с дарение от Посолството на САЩ (254000щ.д.) в подкрепа на местната общност.

Окръжният прокурор Тихомир Тодоров и Районният прокурор Иван Иванов подкрепят предложението Кризисният център за пострадали от домашно насилие в Разград да бъде включен в Националната карта на социалните услуги в България. По този повод двамата са изпратили положителни становища до министъра на труда и социалната политика Георги Гьоков.

По време на срещата беше обсъдена възможността за активизиране на Областния съвет за превенция на домашното насилие в област Разград, който е единствен в България. Държавното обвинение в област Разград участва активно на всички нива в дейността на Съвета от неговото създаване. Подкрепа за инициативата изразиха Иван Иванов, Районен прокурор на Разград и Веселин Якимов, които също участваха в работната среща.

Междинни резултати от гражданското наблюдение на обществените поръчки бяха споделени от адвокат Димо Борисов, който в обобщен вид презентира констатации и изводи, без да навлиза в детайли и да споменава имена на стопански субекти. Повишаване на прозрачността при провеждане на обществените поръчки и идентифициране на корупционни практики, е приоритет на Центъра за съзидателно правосъдие през последните две години. Проект „Граждански наблюдател в Разград“ следи как се изразходват публичните средства чрез прилагане на Закона за обществените поръчки от общини, търговски дружества и държавни институции. Проектната инициатива е подкрепена от Фондация „Америка за България“.

Центърът за съзидателно правосъдие оценява положително работата на Окръжния прокурор Тихомир Тодоров и смята за подходящо да подкрепи неговата кандидатура за втори мандат.