Център за съзидателно правосъдие

Гражданско сдружение иска по-голяма прозрачност при провеждането на обществените поръчки в област Разград

Гражданско сдружение иска по-голяма прозрачност при провеждането на обществените поръчки в област Разград. За да се намалят корупционните практики, е необходимо да се разшири информирането на обществеността относно подготовката, реализирането и резултатите от провежданите процедури, каза на дискусионна среща с граждани и представители на частния бизнес изпълнителният директор на Центъра за съзидателно правосъдие в Разград д-р Георги Милков. Той посочи, че за да се подобри средата за провеждане на обществените поръчки, е необходимо също да се стимулира участието на повече стопански субекти в конкурсите за повишаване на конкуренцията, като се извършат позитивни законови промени.

По време на срещата беше представен междинният доклад от гражданското наблюдение на проведените обществени поръчки в област Разград. Той е изработен в рамките на проект „Граждански наблюдател в Разград”, реализиран от Сдружение „Център за съзидателно правосъдие“ през периода от юли 2020 г. до юни 2022 г. Основните изводи от гражданския мониторинг, направените констатации и отправените препоръки за подобряване на нормативната среда и преодоляването на допуснатите слабости сподели авторът на анализа, адвокат Димо Борисов. Той обясни, че мониторингът е проследил дейността на местните власти в седемте общини в областта, както и публични и секторни възложители по Закона за обществените поръчки (ЗОП) от държавни институции, дружества, лечебни заведения, публичноправни организации. Обект на наблюдение са били повече от половината процедури по ЗОП в Лудогорието. По думите на Борисов подборът на процедурите за наблюдение е извършен по няколко обективни показатели – високата стойност на поръчката, високия обществен интерес, съразмерност, географски обхват и висок корупционен риск. 

Дискусионни срещи за представяне на резултатите от гражданското наблюдение на обществените поръчки в област Разград са проведени също с прокурори и следователи, със социални работници и полицейски служители, граждански активисти, юристи, директори на училища и общински съветници, посочи адвокат Ивелина Игнатова, активен застъпник за прозрачност в обществените поръчки и член на Управителния съвет на Центъра за съзидателно правосъдие.

Източник: САДЕТ КЪРОВА, БТА