Център за съзидателно правосъдие

Готов е Кризисният център за жертви на домашно насилие и трафик

Кризисният център за жертви на домашно насилие и трафик е готов, остава да се намерят средства за дооборудването му, за да започне да функционира.

Сградата, която се намира на територията на община Разград, вече е ремонтирана и пригодена за разкриване на Центъра.

Д-р Георги Милков – изпълнителен директор на „Център за съзидателно правосъдие“ и заместник-председател на Областния съвет за превенция на домашното насилие, обясни че в сградата могат да функционират две нови социални услуги, държавно-делегирана дейност – „Консултативен център по проблемите на домашното насилие“ и „Кризисен център за жертви на домашно насилие и трафик“. Те могат да работят в интегрирана среда, да си обменят случаи и да си сътрудничат. Специализираните центрове дават възможност да се усъвършенства и подобри качеството на живот на жертви и извършители на домашно насилие.

Основният ремонт на общинския имот беше направен през 2019 г. с финансиране от фонда на Офиса за военно сътрудничество, Програма за хуманитарна помощ на Посолството на САЩ в България/NAVFAC и е на стойност 254 000 долара.

Триетажната масивна сграда с разгърната площ от 104 кв. м е напълно реновирана и реконструирана. Подменени са ел. и ВиК системите й, дограмата, вратите, подовите настилки, монтирана е локална пречиствателна станция в двора, изграден е нов покрив. Оборудвани са изцяло нови санитарни помещения на всеки от трите етажа с тоалетна, създадени са условия за почивка на персонала, обособени са три спални помещения с баня и тоалетна и кухня с пералня и оборудване. Около центъра е оформена градина с озеленяване и беседка, подобрена е и обкръжаващата среда, като са изградени нов широк тротоар и рампа за хора с физически увреждания.

СНЦ „Център за съзидателно правосъдие“ и СНЦ „Център за подкрепа на жени в село Стражец“ са автори на проекта и наематели на сградата с договори за 10 години.

Реализирането на проекта е в изпълнение на една от основните цели в Плана за дейността на Съвета през последните години – разкриване на Кризисен център за жертви на домашно насилие и трафик в област Разград.

В момента приоритет е да се потърсят възможности за осигуряване на средства за оборудване и обзавеждане, необходими за функционирането на Кризисния център и за одобряването на услугата като държавно-делегирана дейност.

Публикация от : https://ekip7.bg/2020/05/14/gotov-e-krizisniyat-tsentar-za-zhertvi-na-domashno-nasilie-i-trafik/