Център за съзидателно правосъдие

„Гореща“ телефонна линия за подкрепа при кризисни състояния откри Центърът за съзидателно правосъдие в Разград

Разширяваме обсега на нашата програма за подкрепа на горещ телефон, като включваме консултации и съвети при кризисна ситуация.

Обадете се на телефон: 0898 552 688.

Гореща телефонна линия за подкрепа при кризисни състояния

Пандемията с COVID-19 засяга силно личните отношения, семейната динамика, възможностите за движения. Социалната дистанция рефлектира пряко в семейството и приятелите. Нарастват напрежението и насилието в домовете. Статистиката показва повишаване на броя на пострадалите от домашно насилие.

Ако сте жертва на домашно насилие, потърсете ни на

Гореща телефонна линия за подкрепа при кризисни състояния.

Специалната ситуация налага нови решения за здравето и сигурността на гражданите, каквито са дистанционните форми на подкрепа и помощ.

Ние ще ви помогнем да съставите план за безопасност, да защитите правата си, да получите съдействие от компетентните институции (социални служби, полиция, съд, прокуратура, местни власти, здравни заведения, образователни и други).

Обадете се на телефон: 0898 552 688.

Центърът за съзидателно правосъдие разширява обхвата на Горещата телефонна линия, като предлага психологическа подкрепа при кризисни състояния. С новата инициатива Центърът за съзидателно правосъдие се присъединява към общността на помагащите, за да вдъхва оптимизъм на хората в променената житейска ситуация.

Дистанционната форма на подкрепа Центърът за съзидателно правосъдие използва повече от 10 години при консултиране на жертви на домашно насилие. Ние сме екип от професионалисти с опит при подпомагане на пострадали от насилие хора. Нашите интереси са в областта на обществените науки, правото, психологията, медиацията, доброволчеството, социалните процеси.

Горещата телефонни линия за жертви на домашно насилие съществува от 2008г., като безплатнa услуга на Консултативния център по проблемите на домашното насилие в Разград. Консултативният център е част от сдружение „Център за съзидателно правосъдие“, което прилага програми по Закона за защита от домашното насилие от 2005г.