Център за съзидателно правосъдие

Центърът за съзидателно правосъдие вдъхва оптимизъм на хората в Лудогорието

Гореща телефонна линия за подкрепа при кризисни състояния помага на хората в нужда в област Разград.

Обадете се на телефон: 0898 552 688

Променената житейска ситуация налага нови решения за здравето и сигурността на гражданите, каквито са дистанционните форми на подкрепа и помощ. Ние разширихме формите на подкрепа, като включваме консултации и съвети при кризисна ситуация на горещ телефон.

Пандемията с COVID-19 засяга силно личните отношения, семейната динамика, възможностите за движения. Социалната дистанция рефлектира пряко в семейството и приятелите. Нарастват напрежението и насилието в домовете. Статистиката показва повишаване на броя на пострадалите от домашно насилие, предимно жени, деца и възрастни хора.

Ако сте жертва на домашно насилие, потърсете ни на

Гореща телефонна линия за подкрепа при кризисни състояния.

Ние ще ви помогнем да съставите план за безопасност, да защитите правата си, да получите съдействие от компетентните институции (социални служби, полиция, съд, прокуратура, местни власти, здравни заведения, образователни и други).

Обадете се на телефон: 0898 552 688

Центърът за съзидателно правосъдие разшири обхвата на Горещата телефонна линия, като предлага консултативна подкрепа при кризисни състояния. С новата инициатива Центърът за съзидателно правосъдие се присъединява към общността на помагащите, за да вдъхва оптимизъм на хората в променената житейска ситуация.

Дистанционната форма на подкрепа Центърът за съзидателно правосъдие използва повече от 10 години при консултиране на жертви на домашно насилие. Ние сме екип от професионалисти с опит при подпомагане на пострадали от насилие хора. Нашите интереси са в областта на обществените науки, правото, психологията, медиацията, доброволчеството, социалните процеси.

Горещата телефонни линия за жертви на домашно насилие съществува от 2008г., като безплатнa услуга на Консултативния център по проблемите на домашното насилие в Разград. Сдружение „Център за съзидателно правосъдие“ прилага програми по Закона за защита от домашното насилие от 2005г. чрез Консултативния център.